My Google+ -7D0716B8F9F40BC2098AF84118A8FEA7המרכז לתכנון עסקי - פיתוח עסקי
המרכז לתכנון עסקי                               
                           050-9375123
 
 
דף הבית >> איך נעזרים בנו >> פיתוח עסקי
פיתוח עסקי                                    
 
 
 
תהליך פיתוח עסקי מהווה את הבסיס למירב הפעילויות העיסקיות המתקיימות בחברה עסקית. כאשר יזם או חברה מעוניינים להקים את החברהאו להתחיל מיזם חדש הם מוכרחים להגדיר את כל מה שיהיה המיזם הזה. החל בהגדרת הצרכים בהם מטפל המיזם וכלה בתהליכים האסטרטגיים והעסקיים שבאמצעותם יובילו את המיזם והחברה החדשה. יש חשיבות רבה שמי שיוביל את התהליך יהיה יועץ עסקי בעל נסיון עסקי רב בתחום הניהול הבכיר. חשוב שאותו יועץ עסקי יהיה בעל נסיון ביזמות כיזם לפחות במיזם אחד וחשוב מאוד שיהיה בעל נסיון רב בהובלת תהליכים של פיתוח עסקי בתחום ההיטק.

תהליך פיתוח עסקי שאנו מקיימים עם לקוחותינו מתחיל בבחינת הרעיון ומסתיים בתחילת
ההכנה של התכנית העסקית. בשלב הפיתוח העסקי מתקיימות 8-10 פגישות. בכל פגישה משתתפים היזמים ומקבלים חומר מקדמי להכנה בכדי שהפגישה תהיה אפקטיבית. לכל פגישה מוגדרים נושאים בהם יש להגיע לסיכום כתוב כאשר בסיום שלב זה הייזמים מכירים היטב את השוק בו הם מצויים, מכירים את המוצר היטב יודעים את האסטרטגיה השיווקית בה הם ינקטו ומכירים את המודל העסקי ואסטרטגית ההוצאות וההכנסות הצפויה.

הנושאים המטופלים במסגרת הפגישות הינם:

 

§         הגדרת המיזם באופן כללי ובאופן מפורט, בחינת השירותים האפשריים, הלקוחות האפשריים וכו...

§         הגדרת הצרכים בהם מטפל המיזם בחלוקה לגורמים השונים להם קיימים צרכים בתחום. בשלב זה יש לבחון את חוזק הצרכים ולהתרכז באלו החזקים
     יותר

§         בחינת הגורמים להם יש תועלות מהמיזם והגדרת התועלות השונות לכל גורם. חשוב להבין את הגורמים השונים ולהגדיר אותם כך שבהמשך ניתן
     להשתמש בהגדרות אלו בבניית האסטרטגיה השיווקית ובבניית המודלים העסקיים.

§         בחינת הגורמים שהמיזם מאיים עליהם (אם ישנם כאלו) והבנה כיצד לנטרל את האיום.

§         סטטוס נוכחי, מה נעשה בעבר, עם מי התקיימו מגעים (טכניים ועסקיים), גורמים נוספים הקשורים למיזם, יחסים משפטיים עם גופים/אנשים שונים,  
     שלבי פיתוח שבוצעו (אם בוצעו), רמת תיעוד קיימת...

§         בדיקה מעמיקה של הפתרונות הקיימים כבר בשוק, מהם הפתרונות המצליחים ומהם אלו שאינם מצליחים. מה הסיבות הגורמות להצלחה או לאי
      הצלחה של הפתרונות השונים.

§         הגדרת לקוחות ופלחי שוק מרכזיים.

§         הגדרת כיווני הפיתוח הרצויים בהתאם ללקוחות הרלוונטיים, לצרכים החזקים ביותר וכמובן שבהתאם למתחרים ויכולותיהם.

§         בחינת התנהגות השוק הכללית, בחינת המגמות המרכזיות המשפיעות על התחום של המיזם שלנו לטוב ולרע מהתחומים השונים.

§         הגדרת תחומי הפעילות הראשוניים ואלו שיגיעו בשלבים מתקדמים יותר.       

§         בחינת התחרות והמתחרים המרכזיים, השוואה עם המתחרים, יתרונות וחסרונות מולם ודרכי ההתמודדות איתם. הגדרת היתרונות התחרותיים שיש
      למיזם שלנו אל מול המתחרים.

§         הגדרת שותפים אסטרטגיים פוטנציאליים המתאימים לשלבי ההתקדמות השונים.

§         בחינת ההזדמנות העסקית והאיומים הקיימים בתחום.

§         בחינת העוצמות והחולשות של היזמים והמיזם.

§         הגדרת פוטנציאל השוק בשלבי הפעילות השונים. 

§         הגדרת חסמי כניסה לשוק וחסמי כניסה של מתחרים.

§         הגדרת החזון והמטרות האסטרטגיות המובילות להשגתו.

§         בניית התהליכים האסטרטגיים הנדרשים להשגת המטרות האסטרטגיות.

§         הגדרת תהליך הפיתוח הטכנולוגי של האתר.

§         בניית אסטרטגיה שיווקית לפלחי השוק השונים.

§         בניית מודלים עסקיים מתאימים לפלחי שוק שונים ולשלבי הפעילות השונים.

§         בחינת נושא הפטנטים והגדרת הנושאים הפטנטבילייים (על פי הבנתנו) ובמידה ויש על מה לדבר גם על פי הבנת עורך פטנטים.

§         הגדרת מבנה החברה בשלבי ההתקדמות השונים.

§         בחינת אפשרויות Exit ודרכי השגתן.

§         הגדרת הנקודות הקריטיות להצלחת החברה וכיצד לטפל בהן.

במהלך שלב זה אנו עוסקים ומפתחים ביחד נושאים נוספים המשפיעים על סיכויי ההצלחה של המיזם, אנו בוחנים את התחום המשפטי ברמה העסקית ומגדירים יחד את התהליך המשפטי המתאים לחברה. אנו מסייעים לך בבחינת הפטנטביליות של המיזם ומסייעים לך בקידום הפטנט. תוך כדי התהליך עולות נקודות נוספות ואנו מטפלים גם בהן ברמת התכנון כדי להביא את הפרויקט לשלב המתקדם ביותר שניתן עד לסיום התהליך המוגדר בהצעה זו ועל ידי כך להגדיל את הסיכוי להצליח בתהליך גיוס ההון הנדרש לקידום המיזם.

 

 

 

ליצירת קשר בנושא תוכנית עסקית

אייל כוכבא
050-9375123
eyal@business-plan.co.il

  המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות  ©   1999-2019

 

 

 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים