My Google+ -7D0716B8F9F40BC2098AF84118A8FEA7המרכז לתכנון עסקי - הכנת תוכנית עסקית
המרכז לתכנון עסקי                               
                           050-9375123
 
 
דף הבית >> איך נעזרים בנו >> הכנת תוכנית עסקית

                                   הכנת תוכנית עסקית
   

 

תוכנית עסקית איננה מסמך הנכתב מהאוויר. על מנת לכתוב תוכנית עסקית טובה יש צורך לבנות אותה באופן מקצועי וטוב ורק לאחר שבנינו אותה ניתן לכתוב תוכנית עסקית טובה. בניית תוכנית עסקית מבוצעת באמצעות תהליך של פיתוח עסקי מקצועי. תהליך זה מובל על ידי אדם בעל נסיון בבניית תהליכים עסקיים (יועץ עסקי מנוסה מאוד או איש עסקים שביצע כבר מספר פעמים תהליך כגון זה).

הפיתוח העסקי מאפשר למוביל התהליך וליזמים או להנהלת החברה (כאשר מדובר על חברה שכבר קיימת) לבחון את כל האפשרויות הרלוונטיות למיזם ולרעיון. לנתח את השוק והתחרות באופן מקצועי ומעמיק, להגדיר את היתרונות התחרותיים של המיזם ואחר כך לגשת לבנות את התהליכים העסקיים והפיננסיים, לבנות את המודלים העסקיים ולהגדיר את הדרך הנכונה לקידום המיזם.

לאחר סיום תהליך הפיתוח העסקי אנו מאגדים את כל המידע, הרעיונות והתהליכים שאספנו והגדרנו תוך כדי התהליך וכותבים על סמך מידע זה תוכנית עסקית מקצועית וטובה ובעיקר תוכנית עסקית שעומדת מאחריה אסטרטגיה מוגדרת וברורה, שניתן להגן עליה ועל כל מרכיביה ותוכנית שהיזמים מכירים היטב ושולטים בה שליטה מוחלטת שכן היו שותפים מלאים ופעילים במהלך בניית התוכנית העסקית.   
 
מקורות האינפורמציה לתכנית העסקית הינם
 
 • תהליך הפיתוח העסקי.
 • חומר כתוב שהוכן על ידי הלקוח ומתקבל ממנו.
 • ראיונות בעל פה ובכתב של הייזמים, אנשי המפתח והמנהלים בחברה.
 • נתונים על השוק, המתחרים והמיזם שנאספו על ידי הלקוח.
 • נתונים כלליים המצויים במאגר שלנו.
 • אינפורמציה נוספת שתמצא על ידי האנשים שלנו בחיפוש במאגרי מידע ובאינטרנט.

תהליך הכנת התוכנית העסקית

א.  תהליך כתיבת התכנית העסקית אורך כשמונה שבועות ומתחלק למספר שלבים:

 •      שלב הפיתוח העסקי.
 •      הכנת הפרק המילולי.
 •      הכנת התוכנית הפיננסית.
 •      ארגון, סידור ועיצוב התוכנית.
 •      כתיבת תקציר המנהלים.

ב. תחילת התהליך בקיום שלב פיתוח עסקי - סדרת פגישות בהן אנו בוחנים את המיזם השוק והתהליכים האסטרטגיים כפי שהסברנו למעלה.

ג.   לאחר מכן במשך כשבועיים עד שלושה שבועות נכתב החלק המילולי כשלעיתים נדרשת פגישה נוספת או יותר מכך להשלמת נושאים שלא מוצו בשלב הפיתוח העסקי או שעלו במהלך הכתיבה ולא נתקבלה עליהן תשובה בטלפון או בדוא"ל.

ד.  עם גמר כתיבת הטיוטה, היא מועברת ללקוח לקבלת הערות ולאחר תיקון ההערות מתקיימת פגישה נוספת בה הלקוח מאשר את הפרק המילולי ומקבעים את המצב.

תכולת הפרק המילולי בתוכנית העסקית (יש שינויים קלים בכל תוכנית הנובעים מצרכי אותה תוכנית עסקית) 

 

1. תקציר מנהלים

17. עוצמות וחולשות המיזם

2. תיאור כללי של המיזם

18. פוטנציאל השוק

3. הגדרת השירותים שיינתנו

19. חזון

4. הפתרונות הקיימים היום בשוק

20. מטרות אסטרטגיות

5. הצרכים להם נותנים מענה

21. תכנית אסטרטגית

6. הגדרת תועלות

22. אסטרטגיה שיווקית

7. תוכנית הפיתוח הנדרשת

23. מודלים עסקיים

8. סטטוס המיזם

24. פטנטים

9. מגמות השוק והשפעתן

25. אסטרטגיית כ"א

10. פילוח השוק והלקוחות

26. אסטרטגיית תמחור

11. תחרות ומתחרים

27. מבנה החברה

21. יתרונות תחרותיים

28. הנהלת החברה והצוות הבכיר

13. השוואה עם המתחרים

29. תכנית כ"א צפויה

14. חסמי כניסה

30. אבני דרך עיקריות

15. ההזדמנות העסקית

31. אסטרטגיית Exit

16. האיומים הקיימים על המיזם

32.נקודות קריטיות להצלחה

ז.  לאחר שסיימנו את כתיבת הפרק המילולי אנו מקיימים מספר פגישות בהן נבנה יחד עם היזמים את התוכנית הפיננסית אשר נגזרת מהאסטרטגיה שנבנתה בשלב  
    הפיתוח העסקי או תוך כדי בניית התוכנית העסקית. 

ח.  התוכנית הפיננסית בוחנת את התהליך הפיננסי לאורך השנים המוגדרות בתוכנית העסקית בהתאם לאחוזי הצלחה שונים. אחוזי ההצלחה בהכנסות שעבורם התוכנית מספקת את כל הנתונים הפיננסיים הינם 100%, 90%, 80%, 70%. נקודת ההתייחסות הינה 100% מהתכנון המחושבים באורח שמרני יחסית כפי שנהוג לכנות מתאר חמור סביר. הבחינה עוברת לאורך כל הפרמטרים של התוכנית והתוצר המתקבל הינו כלי המספק את המידע הפיננסי המלא ברמה חודשית ושנתית לאורך כל התקופה המוגדרת בתוכנית העסקית בכל רמות ההצלחה.

תכולת העבודה של הפרק הפיננסי

ט.      הפרק הפיננסי בכל תוכנית עסקית יכלול לפחות את הנושאים הבאים:

1. שיקולים והנחות שנלקחו בהכנת התכנית הפיננסית

2. נקודת האיזון הצפויה וניתוח רגישות

3. נקודת הרווחיות הצפויה וניתוח רגישות

4. ההשקעה הנדרשת וניתוח רגישות

5. שימושי ההשקעה

6. תוכנית הוצאות לכל תקופת התוכנית העסקית

7. תחזית הכנסות צפויות

8. דו"ח רווח והפסד חזוי

9. דו"ח תזרים מזומנים חזוי

10. ניתוח שולי הרווח הצפויים

11. התפתחות כוח האדם

12. מבנה השכר בחברה

 

תקציר מנהלים (Executive summary)

תפקידו של תקציר מנהלים הינו לתת למשקיע או לכל אחד שהיזם רוצה לעניין במיזם תמונה כוללת של המיזם ובעיקר לגרום לו לרצות לדעת עוד ולבקש פגישה בעקבות קריאת תקציר המנהלים. אנו כותבים את תקציר המנהלים רק לאחר סיום כתיבת התוכנית העסקית המלאה שכן תקציר מנהלים כשמו כן הוא. קיצור אטרקטיבי מאוד של התוכנית העסקית. כתיבת תקציר מנהלים ללא ביצוע תהליך פיתוח עסקי וללא כתיבת תוכנית עסקית בעייתי מאוד שכן הוא לא מייצג את התהליכים העסקיים שבנינו בפיתוח העסקי ואחר כך כתבנו בתוכנית העסקית אלא הוא מעין המצאה כללית ובדרך כלל לא כל כך מבוססת של המיזם.

כתיבת תקציר מנהלים הינה חלק בלתי נפרד מכל תוכנית עסקית שאנו בונים ועם סיום כתיבת התוכנית העסקית אנו כותבים את תקציר המנהלים ומגישים גם אותו כתוצר ליזמים בסוף התהליך.
 

ליצירת קשר בנושא תוכנית עסקית
אייל כוכבא
050-9375123
eyal@business-plan.co.il

  המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות  ©  1999-2019

 
 
 
 
 
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים