My Google+ -7D0716B8F9F40BC2098AF84118A8FEA7תוכנית עסקית-יעוץ עסקי-ייעוץ עסקי-יועץ עסקי-סטארט אפ-אתר אינטרנט-אפליקציה-גיוס הון-תוכנית עסקית לדוגמא
המרכז לתכנון עסקי                               
                           050-9375123
 
 
דף הבית >> מאמרים >> New startup value
הערכת שווי של סטארט אפ חדש
 
הערכת שווי של עסק קיים היא דבר מובן וברור וישנם בעלי מקצוע רבים אשר מבצעים הערכות שווי לחברות ועסקים רבים בכל רגע ובכל מקום בעולם. בדרך כלל הם בוחנים את רמת ההכנסות של החברה, משקללים את אחוז הרווחיות וגובה הרווחים בפועל, משכללים יחד עם כל המספרים הללו את התוכנית העסקית של החברה ואת שווי השוק שלה ובסופו של דבר יש מספר שיטות המגדירות על פי נתונים אלו את שווי החברה. כאשר משקיע נדרש להשקיע כספים בחברת סטארט אפ או במיזם שרק בשלב זה החל את דרכו, הוא מעוניין לדעת כמה אחוזים יקבל תמורת ההשקעה. במקרים רבים הוא יבקש הערכת שווי מדויקת של החברה וירצה להשקיע בה על פי השווי שהוא מקבל בהערכה זו. אבל חברת סטארט אפ בשלבים המוקדמים של חייה איננה יכולה להימדד על פי אותם קריטריונים פיננסיים שעסקים רגילים בעלי מכירות ורווחים נמדדים על פיהם.
 
בדרך כלל, סטארט אפ בשלב זה נמצא בתחילת דרכו והתוכנית העסקית שלו עדיין לא הגיעה לשלב המכירות. מעבר לכך, לא רק שאין מכירות במקרים רבים עדיין אין אפילו מוצר או שרות או אתר או אפליקציה. לכן יהיה קושי רב (בפועל לא תהיה אפשרות כלל) להגדיר את שווי החברה על פי מחזור המכירות שלה ואחוז הרווחים מהמחזור הכולל או על פי סכום הרווחיות התפעולית של החברה.
 
אם כך מהי הדרך להגדיר את שווי חברת הסטארט אפ הצעירה שרק בימים אלו סיימה לבנות את התוכנית העסקית שלה והיא מצויה בשלבי היישום הראשונים של אותה תוכנית עסקית, אין הכנסות וכמובן שגם אין רווחים כך שבשלב זה יש צורך בשיטה אחרת שתגדיר את שווי החברה.
 
האם אנו יכולים להשתמש בתוכנית העסקית אשר מגדירה הכנסות ורווחים בהתאם לפוטנציאל השוק, בהתאם לנסיון דומה במיזמים בעלי תוכנית עסקית דומה וכמובן שבהתאם להערכת היזמים והיועץ העסקי שבנה את התוכית העסקית. או שמא אולי אין למספרים המוגדרים בתוכנית העסקית משמעות עסקית כלל והם משמשים אך ורק לצורך הדוגמא וההמחשה לתהליכים עסקיים שיש אפשרות או סבירות תיאורטית שאכן הם יתרחשו. התשובה היא שאכן לא ניתן להשתמש במספרים המצויים בתוכנית העסקית ובפוטנציאל השוק לצורך הערכת השווי של המיזם בשלבים אלו ולכן יש צורך בדרך אחרת המתאימה יותר לשלב מקדמי זה שבו אין הכנסות, מכירות או רווחים כל שהם.
 
בפועל, לא מתבצעת הערכת שווי מסודרת על פי כללים כל שהם או על פי המתונים הפיננסיים המופיעים בתוכנית העסקית. אם כך כיצד מגדירים את שווי החברה לצורך השקעת ה -  Seedוכיצד קובעים כמה אחוזים יקבל המשקיע שמשקיע בשלב זה ?
 

למרות שהשאלה קשה התשובה פשוטה מאוד. שווי החברה בשלב זה לא נגזר מהערכת שווי מקצועית. הוא גם לא נגזר מהתוכנית העסקית או מפוטנציאל השוק. הוא נגזר תוך כדי תהליך המו"מ בין המשקיע ליזם ובו מגדיר המשקיע כמה כסף הוא מוכן להשקיע ומה האחוזים המינימליים שהוא מוכן לקבל תמורת השקעתו. במידה והיזם אכן מסכים לסכום שיושקע ולאחוזים שייתן תמורת ההשקעה למשקיע נקבע שווי החברה מעצם ההחלטה. כלומר, בשלבים אלו אין הגדרה של שווי חברה לצורך ההשקעה. המצב הוא הפוך, שווי החברה נגזר מנתוני העיסקה שנסגרה בין המשקיע לבין היזם.

 
ליצירת קשר בנושא פיתוח עסקי, כתיבת תוכנית עסקית או יעוץ עסקי
 
אייל כוכבא
050-9375123
eyal@business-plan.co.il

המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות   1999-2020 ©  
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים