My Google+ -7D0716B8F9F40BC2098AF84118A8FEA7תוכנית עסקית-יעוץ עסקי-ייעוץ עסקי-יועץ עסקי-סטארט אפ-אתר אינטרנט-אפליקציה-גיוס הון-תוכנית עסקית לדוגמא
המרכז לתכנון עסקי                               
                           050-9375123
 
 
דף הבית >> Accelerator
הקמת סטארט אפ אינטרנטי - משלב הרעיון ועד אתר ואפליקציה פעילים
 
נפתחה תוכנית ליווי חדשה למיזמי אינטרנט. התוכנית לוקחת מיזמים ומעבירה אותם משלב הרעיון או קצת מעבר לו עד למצב בו האתר והאפליקציה פעילים והמיזם מוכן לגיוס הון.

הפעילויות שהיזמים יקיימו במסגרת התוכנית הינן:
 1. פגישות עם מנטור לגיבוש התהליכים העסקיים - במהלך הפגישות יבחנו אתר האינטרנט/האפליקציה והשירותים המוצעים. נבחן את הסביבה העסקית התחרות והמתחרים. לאחר מכן יגובש תהליך אסטרטגי ואופרטיבי להקמת המיזם ולהשקתו בטווח זמן קצר.
 2. בדיקת לקוחות וספקים - תקויים בדיקה עם לקוחות פוטנציאליים וספקים אפשריים כדי להבין לעומק את צרכי הלקוחות ולבנות את המיזם בהתאם לצרכיהם.
 3. בניית אפיון האתר/אפליקציה - היזמים יקבלו הדרכה כיצד בונים אפיון. לאחר מכן יכתב האפיון על ידי היזמים ואנו נעבור עליו ונעיר את הערותינו עד שהאפיון יהיה ברמה המאפשרת את בניית האתר או האפליקציה.
 4. גיוס צוות - יבוצע ניתוח אילו אנשי צוות נכון ונדרש לגייס, מה שיטות ההתקשרות הנכונות והאפשריות למיזם, וכיצד לגייס את אותם אנשי צוות. תהליך הגיוס מלווה על ידנו.
 5. בניית תוכנית עסקית - היזמים יקבלו הדרכה כיצב לכתוב תוכנית עסקית מקצועית. לאחר כתיבתה אנו נעבור על התוכנית ונעיר את ההערות הנדרשות עד שהתוכנית תהיה מוכנה לשביעות רצוננו.
 6. פיתוח האתר או האפליקציהתקויים בדיקה מול חברות ישראליות וחברות מחו"ל לצורך בניית האתר והאפליקציה במחירים שמתאימים ליזמים. לאחר מכן היזמים יתקשרו עם הספק שייבחר ויבנה את האתר או האפליקציה, כל התהליכים מלווים על ידנו.
 7. בחינה משפטית ראשונית של המיזם - נבצע בחינה ראשונית של המיזם והערכה מהן הפעולות המשפטיות הנדרשות לביצוע עד להקמת המיזם ולאחריו. תהיה הפניה לעו"ד שיבצעו את התהליך הנדרש במחיר המתאים למיזמים בטארט אפ בתחילת דרכם.
 8. הכנת המיזם MVP להשקה – בניית הפיילוט: נבנה תוכנית פיילוט שתגדיר את מהלכו, משך הזמן, היעדים הנדרשים להשגה והמשך הדרך לאחריו. בניית תוכנית שיווק ראשונית: נבנה יחד עם היזמים תוכנית שיווק ראשונית לפיילוט ונעביר הדרכה כיצד לבצע אותה, גיוס ספקים/לקוחות: במהלך פיתוח האתר נדריך את היזמים ונסייע להם בגיוס לקוות פוטנציאליים וספקים כדי שהשקת ה - MVP תלווה בפעילות אמיתית החל מהיום הראשון.
 9. בניית Pitch - נסייע ונדריך את היזמים בבניית סוגי המצגות הנדרשות לצורך הצגת המיזם למשקיעים ולשאר הגורמים הרלוובנטיים.  
 10. בניית תהליך גיוס - נבנה את רשת הקשרים של כל יזם, נקיים הדרכה על הדרך הנכונה לאתר משקיעים, כיצב לפנות עליהם, כיצד לנהל איתם את הצגת המיזם ואת המו"מ.
 11. ליווי השקת המיזם וקיום פיילוט בישראל - נלווה את השקת המיזם, קיום הפיילוט והפקת הלקחים הנדרשים תוך כדי ולאחר גמר תקופת הפיילוט.

את התוכנית מוביל אייל כוכבא, יזם ומנטור ב - 20 השנים האחרונות.

 
ליצירת קשר לבחינת התאמת המיזם שלכם לתוכנית:

050-9375123
eyal@business-plan.co.il
 
המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות ©  1999-2019

 
 
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים