My Google+ -7D0716B8F9F40BC2098AF84118A8FEA7תוכנית עסקית-יעוץ עסקי-יועץ עסקי-סטארט אפ
המרכז לתכנון עסקי                               
                           050-9375123
 
 
דף הבית >> מאמרים >> תקציר מנהלים מול תוכנית עסקית
תקציר מנהלים מול תוכנית עסקית
 
ישנם יזמים המעוניינים שאבנה עבורם בתחילה רק תקציר מנהלים ואחר כך כשהמשקיע יתעניין במיזם שלהם הם יבנו תוכנית עסקית. אני חש שהם לא כל כך מבינים מדוע צריך תוכנית עסקית קודם  כשאני אומר להם שתקציר מנהלים הינו ה – High lights של התוכנית העסקית וכי כדי לכתוב את תקציר המנהלים אני צריך קודם כל לבנות את התוכנית העסקית ורק אחר כך לגזור ממנה את תקציר המנהלים.
 
אם כך מה ההבדל בין תקציר מנהלים לתוכנית עסקית ?
 
אציג כאן בטבלה את ההבדלים בין תקציר מנהלים לתוכנית עסקית:
 
נושא תקציר מנהלים תוכנית עסקית
אורך המסמך אורך תקציר המנהלים הרצוי הינו 1-3 עמודים והמיטבי הינו עמוד אחד אורך תוכנית עסקית רצוי הינו 20-30 עמודים כולל כל הדפים המנהלתיים.
פרקי המסמך בתקציר המנהלים כותבים רק את הנקודות שיגרמו לקורא לרצות לשמוע עוד על המיזם ולהפגש עם היזמים תוכנית עסקית צריכה לכלול את מירב המידע הנדרש כדי שהמשקיע יבין את המיזם באופן מלא ויקבל את כל המידע הנחוץ לו לצורך קבלת ההחלטות בתהליך ההשקעה.
נתונים פיננסיים בתקציר המנהלים ייכתבו רק הנתונים הפיננסיים הבסיסיים כמו תחזית הכנסות, נקודת האיזון ונקודת החזר ההשקעה ROI. בתוכנית הפיננסית יופיעו כל הנתונים הפיננסיים הנחוצים לצורך קבלת החלטות פיננסיות והשקעות:
 
הנחות היסוד,
תחזית הכנסות ומכירות,
דוח רווח והפסד חזוי,
תחזית תזרים המזומנים,
ניתוח נקודת האיזון ונקודת הרווחיות,
ניתוח החזר ההשקעה ROI,
תחזית ההוצאות השונות,
תוכנית כוח אדם,
תוכנית שכר,
מדדים פיננסיים שונים,
ניתוחי רגישות למירב נתוני התוכנית.
עצמאיות המסמך תקציר מנהלים הינו פרק מהתוכנית העסקית השלמה. את תקציר המנהלים יש לכתוב לאחר שנבנתה תוכנית עסקית והוא מבוסס באופן מוחלט על התוכנית העסקית. תוכנית עסקית הינה מסמך ראשוני ועצמאי הנבנה לכל חברה ומיזם שעל פיו בונים את שאר המסמכים העסקיים של המיזם: תקציר מנהלים, פרזנטציה, Investors pitch ואחרים.
שרטוטים וגרפים בתקציר המנהלים יש לשים מספר קטן של גרפים שימשכו את העין ויהיו אטרקטיביים בהצגת הנתונים על התוכנית העסקית לכלול מספר רב של שרטוטים וגרפים שיציגו את השוק והתוכנית העסקית באופן ויזואלי ברור ופשוט להבנה.
 
 
חשוב להבין כי לצורך קידום המיזם הצגתו וגיוס הון ממשקיעים יש צורך בביצוע תהליך של פיתוח עסקי מקצועי, בעקבותיו ייכתבו תוכנית עסקית ותקציר מנהלים המבוסס על התוכנית העסקית ולבסוף תיבנה פרזנטציה שתתבסס על כלל הנתונים ועל התוכנית העסקית. מיזם שיבצע את התהליך באופן זה ויבנה לעצמו תוכנית עסקית מקצועית ותקציר מנהלים אטרקטיבי יגדיל את הסיכויים לגייס את ההון הנדרש לו לצורך קידום המיזם.


 
ליצירת קשר בנושא פיתוח עסקי, כתיבת תוכנית עסקית או יעוץ עסקי
 
אייל כוכבא
050-9375123
eyal@business-plan.co.il

המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות ©  1999-2013

 
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים