My Google+ -7D0716B8F9F40BC2098AF84118A8FEA7תוכנית עסקית-יעוץ עסקי-יועץ עסקי-סטארט אפ-אתר אינטרנט-אפליקציה-מודל עסקי-גיוס הון
המרכז לתכנון עסקי                               
                           050-9375123
 
 
דף הבית >> מאמרים >> תוכנית פיננסית לסטארט אפ
תוכנית עסקית לסטארט אפ
 
אחד הפרקים החשובים והמרכזיים בכל תוכנית עסקית לחברת סטארט אפ הינה התוכנית הפיננסית. התוכנית הפיננסית איננה עומדת בפני עצמה אלא היא מבטאת את הבבואה הפיננסית של תהליך הפיתוח הטכנולוגי, של התהליך העסקי והשיווקי ושל המודלים העסקיים של הסטארט אפ אשר הוגדרו במהלך בניית התוכנית העסקית. כאשר אנו ניגשים לכתיבת התוכנית העסקית עבור חברת סטארט אפ, אפליקציה או כל מיזם מסוג זה עלינו לסיים קודם לכן את שלב הפיתוח העסקי ולבנות באופן מלא את כל התהליכים העסקיים והשיווקיים ואחר כך אנו יכולים לעבור על תהליכים אלו צעד אחר צעד ולבנות עבורם את כל הפרמטרים המרכיבים את התוכנית הפיננסית.
 
תוכנית פיננסית המהווה חלק מהתוכנית העסקית נדרשת לכלול לפחות את הפרקים הבאים:
 
1. שיקולים והנחות שנלקחו בהכנת התכנית הפיננסית.
2. נקודת האיזון הצפויה.
3. נקודת הרווחיות הצפויה.
4. מועד החזר ההשקעה – Pay back.
5. ההשקעה הנדרשת.
6. שימושי ההשקעה.
7. תוכנית הוצאות לכל תקופת התוכנית העסקית.
8. תחזית הכנסות צפויות לחמש שנים.
9. דו"ח רווח והפסד חזוי לחמש שנים.
10. דו"ח תזרים מזומנים חזוי לחמש שנים.
11. ניתוח שולי הרווח הצפויים.
12. התפתחות כוח האדם.
13. מבנה השכר בחברה.
 
חשוב מאוד בעת בניית התוכנית הפיננסית לבחון אותה במספר תרחישים החל מתרחיש חמור סביר (שהוא התרחיש האופטימי ביותר המומלץ על ידי להצגה) ועד לתרחישים חמורים מאוד כך שתוכלו להציג לעצמכם ולמשקיעים שאיתם תיפגשו, תוכנית עסקית מקצועית המציגה את המתב הפיננסי בצורה ריאלית והגיונית.
 
בניית תחשיב ההוצאות הינו החלק הקל יותר בעת בניית התוכנית הפיננסית. מבנה ההוצאות מוגדר מעצם היותו תרגום פיננסי של התהליכים העסקיים והשיווקיים שהגדרנו בתוכנית העסקית. אנו יכולים לבנות בהתאם לכך תוכנית כוח אדם מפורטת לכל תקופת התוכנית העסקית, ניתן כמובן לבנות את תוכנית הוצאות המחקר והפיתוח, תוכנית הוצאות השיווק והמכירות, תוכנית ההוצאות הקבועות, ההוצאות המשפטיות ותוכנית הכוללת את שאר ההוצאות הצפויות ואנו יודעים לומר (בעקבות הנסיון הרב שצברנו) כי הסטייה בתחזית ההוצאות סבירה וכי אנו מצליחים להגדיר את תחזית ההוצאות בתוכנית העסקית באופן יעיל וטוב.
 
בניית תחזית ההכנסות מעט יותר בעייתית ובכל מקרה אנו יודעים כי רוב המשקיעים נוטים לזלזל בתחזית ההכנסות והם נוטים לומר בזלזול כי האקסל סובל הכל אולם למרות זאת הם בוחנים את תחזית ההכנסות במדוקדק ומוודאים שהבינו כל אחד מהנחות היסוד המרכיבות את תחזית ההכנסות ואף מקיימים איתנו דיונים וויכוחים על הנחות יסוד אלו. לכן חשוב להבין כי תחזית הכנסות שנבנתה באופן שמרני וזהיר תשיג בסופו של דבר את מטרתה ותצליח ליצור תחושת אמינות של התוכנית העסקית כולה ושל התוכנית הפיננסית אצל המשקיעים למרות תחושת הזלזול שהם מקפידים להעביר לכם.
 
מסיבות אלו, בעת בניית תחזית ההכנסות יש לבחור את הנחות היסוד בזהירות רבה. חשוב לבחור את המצב הריאלי אך החמור כבסיס האופטימי ביותר לתחזית ההכנסות כך שכל מי שירצה לתקוף את התוכנית העסקית לא יוכל לתקוף אותה ולומר שהיינו אופטימיים מדי אלא יוכל לומר לעצמו שהיינו זהירים והתחזית שהצגנו בתוכנית העסקית תוכל להתממש במידה והמיזם יצליח.


 
ליצירת קשר בנושא פיתוח עסקי, כתיבת תוכנית עסקית או יעוץ עסקי
 
אייל כוכבא
050-9375123
eyal@business-plan.co.il

המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות ©  1999-2014

 
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים