My Google+ -7D0716B8F9F40BC2098AF84118A8FEA7תוכנית עסקית-יעוץ עסקי-יועץ עסקי-סטארט אפ
המרכז לתכנון עסקי                               
                           050-9375123
 
 

תוכנית פיננסית כחלק מתוכנית עסקית

דף הבית >> מאמרים >> תוכנית פיננסית כחלק מתוכנית עסקית
תוכנית פיננסית כחלק מתוכנית עסקית
 
תפקידה של תוכנית עסקית הוא להציג את הסטארט אפ בצורה ייצוגית, מקצועית ומעניינת. בנוסף לכך כל מי שקורא את התוכנית העסקית של הסטארט אפ שלך מצפה לראות תכנים מסוימים הערוכים שאופן די מוגדר וכמובן שברצונו של הקורא למצוא תוכנית פיננסית מקצועית, מפורטת המסבירה את כל התהליך הפיננסי ומביאה בפני הקורא את כל הפרמטרים הפיננסיים שכדאי שיהיו חלק בלתי נפרד מכל תוכנית עסקית.
 
כדי שנוכל לבנות תוכנית פיננסית טובה עלינו לסיים לבנות בשלב הראשון תוכנית עסקית המגדירה היטב את המוצרים, את השוק, מנתחת את התחרות והמתחרים ובעיקר מגדירה תהליך פעולה עסקי שבאמצעותו ניתן להוביל את הסטארט אפ שלכם לכיוון ההצלחה. חשוב מאוד שהמודלים העסקיים יהיו מוגדרים היטב ובאופן ברור בתוכנית העסקית שכן הם כמובן מהווים את הבסיס העיקרי לתחזית ההכנסות שנגדיר בתוכנית הפיננסית. נקודה נוספת שחשוב מאוד לבנות אותה בצורה מקצועית ונכונה בתוכנית העסקית היא האסטרטגיה השיווקית שכן היא מהווה חלק חשוב ומרכזי בתוכנית הפיננסית כפי שהיא כמובן חלק מרכזי בתהליך התקדמות הסטארט אפ.
 
כדי לבנות את התוכנית הפיננסית אנו לוקחים את התוכנית האסטרטגית שבנינו בעת הכנת התוכנית בעסקית ומתרגמים אותה לכסף. בשלב הראשון אני נוהג לבנות תוכנית כוח אדם מלאה עבור השנים המוגדרות בתוכנית העסקית (בדרך כלל 3-5 שנים). תוכנית כוח האדם מוגדרת ממספר אנשי מקצוע בכל תחום רלוונטי (מחקר ופיתוח, שיווק, מכירות, תפעול, הנהלה...). לכל אחד מהעובדים שהוגדרו בתוכנית יש להגדיר את המשכורת לכל תקופת התוכנית. חשוב לזכור להביא בחשבון לא רק את השכר הניתן לעובד את כל עלות השכר החלה על החברה.
 
לאחר הכנת תוכנית כוח האדם עוברים לבניית תוכנית ההוצאות השונות. ההוצאות הראשונות שאני מגדיר הינן ההוצאות הקבועות שיורדות לעסק מדי חודש בחודשו. נוסף להוצאות הקבועות בכל עסק ובכל תוכנית עסקית יש הוצאות רבות אחרות שצריך להוציא, לדוגמא: הוצאות שיווק, הוצאות הנהלה, הוצאות תפעול והוצאות רבות אחרות. הוצאות אלו נקראות הוצאות משתנות ואותן מגדירים על פי התהליכים המתוכננים בתוכנית העסקית. חשוב לזכור כי בחיים אנו מנסים להמעיט בהוצאות ככל שניתן גם אם ואולי למרות שהוצאות אלו מופיעות בתוכנית העסקית.
 
לאחר שסיימנו את בניית תוכנית ההוצאות אנו בונים את תוכנית ההשקעות הנדרשות על מנת להקים את הסטארט כפי שכבר הגדרנו בתוכנית העסקית לפני כן. חשוב לזכור כי תוכנית ההשקעות כוללת את כל ההוצאות הנדרשות להקמה ותוך כדי התפעול שאינן קשורות לפעילות העסקית או במילים אחרות לרווח והפסד של הסטארט אפ.
 
בסוף התהליך יש לבנות את תחזית ההכנסות והמכירות על פי המודלים העסקיים ועל פי לוחות הזמנים שהוגדרו בתוכנית העסקית. חשוב שתחזית ההכנסות תהיה ריאלית והגיונית ותתאים כמובן להנחות היסוד שהוגדרו בתוכנית העסקית.
 
לאחר שסיימנו את כל התהליכים הפיננסיים המוגדרים במאמר זה, אנו מבצעים אינטגרציה של כל הנתונים ובונים את כל הכלים הפיננסיים המוכרים החל מדוח רווח והפסד חזוי ותחזית תזרים מזומנים וכלה בניתוח נקודת האיזון וניתוח שולי הרווח וכמובן שיש לבנות כלים פיננסיים נוספים שאותם מצפים לראות בכל תוכנית פיננסית ותוכנית עסקית. 


 
 
ליצירת קשר בנושא פיתוח עסקי, כתיבת תוכנית עסקית או יעוץ עסקי
 
אייל כוכבא
050-9375123
eyal@business-plan.co.il

המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות ©  1999-2017

 
ליצירת קשר בנושא פיתוח עסקי, כתיבת תוכנית עסקית או יעוץ עסקי
 
אייל כוכבא
050-9375123
eyal@business-plan.co.il

המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות ©  1999-2013
ליצירת קשר בנושא פיתוח עסקי, כתיבת תוכנית עסקית או יעוץ עסקי
 
אייל כוכבא
050-9375123
eyal@business-plan.co.il

המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות ©  1999-2013
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים