My Google+ -7D0716B8F9F40BC2098AF84118A8FEA7תוכנית עסקית-יעוץ עסקי-ייעוץ עסקי-יועץ עסקי-סטארט אפ-אתר אינטרנט-אפליקציה-גיוס הון-תוכנית עסקית לדוגמא
המרכז לתכנון עסקי                               
                           050-9375123
 
 
דף הבית >> מאמרים >> תוכנית פיננסית כחלק מתוכנית עסקית
כתיבת תוכנית פיננסית כחלק מתוכנית עסקית

כל תוכנית עסקית כוללת בתוכה גם פרק פיננסי. הפרק הפיננסי אמור לקחת את התהליכים העסקיים והשיווקיים ואת המודלים העסקיים שהגדרתם במהלך בניית תוכנית עסקית ולהפוך אותם לתוכנית פיננסית המתקדמת בדיוק כפי שמתקדמים התהליכים השונים בתוכנית העסקית ובמקביל מספקת התוכנית העסקית לכל מי שמתעניין במיזם ורוצה להבין והכיר אותו היטב את הצדדים הפיננסיים כולל כל הפרמטרים והמידע הפיננסי על הסטארט אפ שלכם שמוצג למשקיעים או לכל אחד אחר. לצערי, אני רואה יזמים רבים שלא מבינים שלחלק הפיננסי של כל תוכנית עסקית יש חשיבות רבה והיא מאפשרת ליזם גם להבין באמת את הצרכים הפיננסיים של המיזם שלו, גם להיות שותף בתכנון פיננסי אמיתי המעלה שאלות רבות הדורשות תשובות עסקיות ולא רק פיננסיות וגם להכיר באופן מוחלט את הצד הפיננסי של המיזם מה שיגרום לו להציג את התוכנית העסקית שלו בצורה טובה בהרבה למשקיעים ולגורמים אחרים ולאחר הגיוס לנהל נכון וטוב יותר את הסטארט אפ שלו.
חשוב להבין שאת הפרק הפיננסי של כל תוכנית עסקית בונים באמצעות אקסל וחשוב גם להבין שניתן לגשת לבנות את הפרק הפיננסי רק לאחר שסיימתם לבנות תוכנית עסקית מלאה, בצעתם ניתוח שוק מלא וניתוח תחרות מקצועי ורציני, בניתם תהליכים ואסטרטגיה עסקית ושיווקית והגדרתם באופן ברור את המודלים העסקיים שבאמצעותם הסטארט אפ שלכם אמור להרוויח כסף.

אם כך, מה אמור לכלול הפרק הפיננסי של תוכנית עסקית ?

על הפרק הפיננסי לכלול את הסעיפים הבאים:
  1. הגדרה ברורה של כל הנחות היסוד שבאמצעותן נבנה הפרק הפיננסי (הגדרות יסוד אלו בדרך כלל לקוחות מהתוכנית העסקית).
  2. תחזית ההכנסות על פי שנות התוכנית העסקית ובמידה שיש מספר מודלים עסקיים רצוי גם לפרק את הסכומים על פי המודלים השונים.
  3. ניתוח נקודת האיזון ונקודת הרווחיות. בדרך כלל ניתן להציג נקודות אלו גם על פי מועד הגעתן וגם על פי כמות המכירות באותו מועד.
  4. ההשקעה הנדרשת.
  5. דוח רווח והפסד חזוי. הדוח אמור להיות ברמה שנתית ובמידה ויש צורך בכך ניתן לפרט דוח חודשי לשנה הראשונה.
  6. תחזית תזרים המזומנים לשנים בהן עוסקת התוכנית העסקית. חשוב כמובן שאתם כיזמים תכירו היטב את ההבדלים בין רווח והפסד לבין תזרים מזומנים.
  7. ההשקעה הנדרשת ותוכנית ההשקעות הכוללת של המיזם לתקופה בה עוסקת התוכנית העסקית שכתבתם.
  8. שימושי ההשקעה, המשקיעים מעוניינים לדעת מה תעשו עם ההשקעה שישקיעו ומה יהיו שימושי ההשקעה שלהם במיזם שלכם.
  9. תוכנית כוח אדם ושכר. נדבך חשוב בכל תוכנית עסקית הוא נושא כוח האדם והשכר לאורך כל שנות התוכנית העסקית. חשוב לדעת לפרט את תוכנית כוח האדם והשכר בצורה פשוטה וברורה ולא חייבים לפרט כל חודש אלא לתת חתכים שנתיים מרכזיים של התוכנית.
לסיכום, יש חשיבות רבה לכל יזם להיות שותף פעיל בכתיבת תוכנית עסקית לסטארט אפ שלו ולהכיר היטב את התוכנית הפיננסית על כל פרטיה ופרקיה שכן בעת גיוס ההון היזם הוא זה שיצטרך להבהיר ולהציג את פרטי התוכנית העסקית וכמובן את התוכנית הפיננסית כחלק חשוב בתוכנית העסקית ולאחר גיוס ההון בעת ניהול המיזם עליו להכיר היטב את התוכנית הפיננסית כך שתהיה לו אפשרות לנהל את הכספים בצורה טובה ונכונה.
 
ליצירת קשר בנושא פיתוח עסקי, כתיבת תוכנית עסקית או יעוץ עסקי
 
אייל כוכבא
050-9375123
eyal@business-plan.co.il

המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות ©  1999-2018
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים