My Google+ -7D0716B8F9F40BC2098AF84118A8FEA7תוכנית עסקית-יעוץ עסקי-גיוס הון-סטארט אפ
המרכז לתכנון עסקי                               
                           050-9375123
 
 

תוכנית עסקית מצליחה ללא גיוס הון

דף הבית >> מאמרים >> תוכנית עסקית מצליחה ללא גיוס הון

תוכנית עסקית המתאימה לעידן שלנו היא תוכנית עסקית לקידום המיזם לפני גיוס הון

תוכנית עסקית הינה מסמך המבטא את התהליך העסקי והאסטרטגי של המיזם או של חברת סטארט אפ. תוכנית עסקית טובה, מגדירה היטב את התהליכים שיש לבצע, החל מתהליכי הפיתוח הטכנולוגי, דרך שלב השקת המוצר או שירות וכלה בתהליכי ההתרחבות, הגדילה וצמיחה בהכנסות ובמשתמשים/קונים/גולשים/ספקים וכו...בתקופה זו בה קיים קושי בגיוס ההון ההתחלתי, רצוי שיהיה פרק נוסף (תוכנית עסקית רזה) בו מגדירים את הדרך להתגבר על קושי זה (במידה ויש דרך כזו). 

הפרקים שכל תוכנית עסקית נדרשת לכלול הינם: 

תיאור המיזם - זהו הפרק הכולל את תיאור המוצר/שירות, הגדרת הצרכים שלהם המיזם נותן מענה, הגדרת גורמים להם המיזם גורם תועלת וכמובן הסבר ברור על התועלת שכל גורם מקבל. חשוב גם לכלול בפרק זה את תוכנית הפיתוח הצפויה, את סטטוס המיזם ואת סטטוס הפטנטים אם הוגשו. 

ניתוח השוק – הנושאים המרכזיים שכדאי שיופיעו בפרק זה של התוכנית העסקית הינם מגמות מרכזיות להן יש השפעה על המיזם, ניתוח הסביבה העסקית והשפעותיה על המיזם, הבנת מקומו של המוצר/שירות בשוק והגדרת שלב החיים הו נמצא מוצר זה האם הוא בתחילת דרכו או אולי כבר בדעיכה...ניתוח SWOT וכמובן בחינה מעמיקה של פוטנציאל השוק. 

ניתוח התחרות והמתחרים – חשוב מאוד להכיר היטב את המוצרים/השירותים המתחרים ואת החברות שלהם וללמוד באופן מקיף את יתרונותיהם וחולשותיהם, מהן דרכי הפעולה שחברות אלו נוקטות לשיווק, הפצה ומכירת המוצרים/שירותים. חשוב מאוד לעשות השוואה טובה בין המתחרים השונים לבין המוצר/שרות שלנו ולהגדיר בבירור את היתרונות התחרותיים שיש לנו אל מול המתחרים. 

אסטרטגיה – בפרק זה מגדירים את התוכנית העסקית שנבנתה על סמך הניתוח של הפרקים הקודמים. על הפרק להכיל את החזון, המטרות האסטרטגיות, אסטרטגיה שיווקית ושאר האסטרטגיות הרלוונטיות למיזם. 

המודל העסקי – פרק זה מפרט את המודלים העסקיים שהוגדרו תוך כדי הכנת התוכנית העסקית. יש להגדיר את המודל העסקי הרלוונטי לכל פלח שוק ולכל סוג שרות או מוצר. חשוב להגדיר את המודל העסקי הכולל את כל הפרטים הרלבנטיים ולא רק את הדרך הישירה בה ייכנס כסף במודל עסקי זה. 

תוכנית פיננסית – התוכנית הפיננסית היא אחד הפרקים החשובים בכל תוכנית עסקית. על התוכנית הפיננסית להיות מאוזנת וריאלית. חשוב להצמד להנחות יסוד מחמירות כדי שלא להציג תוכנית אופטימית מגדי שאיננה מייצגת את מה שבאמת ניתן להשיג. התוכנית העסקית נדרשת לכלול את המידע הבא לפחות: תחזית הכנסות ומכירות, ניתוח נקודת האיזון, תחזית רווח והפסד, תחזית תזרים מזומנים, וכמובן תוכנית כוח אדם ושכר מלאה. חשוב להגדיר על פי התוכנית העסקית מה ההשקעה הנדרשת ויש חשיבות לבצע את כל הניתוחים הפיננסים עם ניתוח רגישות לרמת ההכנסות או לרמת ההוצאות. 

תוכנית עסקית רזה – כפי שכבר ציינתי בתחילת המאמר, בימים אלו ישנו קושי רב בגיוס הון בעיקר בשלבים הראשונים. מסיבה זו יש לבנות במקביל לתוכנית עסקית המתוארת במאמר, תוכנית פיננסית רזה שמשמעותה הגעה למצב של יכולת גיוס הון נדרש ללא גיוס הון כלל או לאחר גיוס סכום נמוך מאוד. לאחר שמסיימים את תהליך הפיתוח העסקי יש לנסות לגייס את ההון הנדרש ובמקביל לקדם את המיזם על פי התוכנית העסקית הרזה שנבנתה. תהליכים אלו רצוי מאוד שיובלו על ידי יועץ עסקי מנוסה שבנה בעבר תוכניות עסקיות רבות והוביל כבר מספר חברות סטארט אפ בשלבי ההקמה שלהם שכן נדרש ידע רב ונסיון כדי לבנות תוכנית עסקית טובה ונדרש נסיון רב עוד יותר כדי ליצור תוכנית עסקית רזה שיש לה סיכויים להצליח.

 

 

 ליצירת קשר בנושא פיתוח עסקי, כתיבת תוכנית עסקית או יעוץ עסקי

 

אייל כוכבא
050-9375123

 

המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות ©   1999-2017

 

 

 

 

 

 

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים