My Google+ -7D0716B8F9F40BC2098AF84118A8FEA7תוכנית עסקית-יעוץ עסקי-יועץ עסקי-סטארט אפ
המרכז לתכנון עסקי                               
                           050-9375123
 
 

תוכנית עסקית לשיתוף פעולה

דף הבית >> מאמרים >> תוכנית עסקית לשיתוף פעולה
תוכנית עסקית לשיתוף פעולה
 
שיתוף פעולה בין גופים עסקיים הינו תהליך נפוץ בין חברות ועסקים רבים. תהליכי שיתוף פעולה רבים מצליחים ורבים אחרים לא צולחים. האם יש נוסחה המאפשרת להגדיל את סיכויי ההצלחה של תהליך שיתוף הפעולה ? האם תוכנית עסקית עשויה לגרום לשיתוף הפעולה להצליח ?
 
כמו כל תהליך עסקי, גם שיתוף פעולה שמתוכנן נכון, מקצועי וביסודיות, שבונים לו תוכנית עסקית טובה יהיה בעל סיכויים גבוהים יותר להצליח ואילו שיתוף פעולה שלא יתוכנן כהלכה והצדדים יסמכו על המזל ועל האינרציה שתביא את ההצלחה יהיה בעל סיכויים נמוכים להצלחה.
 
בבואנו לבנות תוכנית עסקית לשיתוף פעולה עלינו לבחון מספר נושאים ולהקיף את כל התהליכים ורכיבי שיתוף הפעולה כך שבחינה מקצועית זו ומציאת הפתרונות הטובים ביותר לנושאים הבעייתיים שעולים תוך כדי הבחינה יסייעו משמעותית להצלחת שיתוף הפעולה.
 
הנושא הראשון שאני מציע לבחון בעת הכנת תוכנית עסקית לשיתוף פעולה עסקי הינו הסיכונים. בחינת הסיכונים כוללת את הנקודות הבאות:
 
לקיחת סיכונים
 
 • הגדרת הסיכונים שעל כל אחד מהצדדים לקחת כדי לקיים את תהליך שיתוף הפעולה.
 • הגדרת הסיכונים שלכל אחד מהצדדים אסור לקחת במהלך שיתוף הפעולה (סיכון שאסור לקחת הינו סיכון שבמידה והוא מתממש, הצד שנטל את הסיכון סופג פגיעה שאין ביכולתו לעמוד בה. סיכון מחושב שמותר לקחת הינו סיכון שבמידה ויתממש יגרום לכאב לב ולצער אולם לא יפגע פגיעה אמיתית בצד שנטל אותו).
 • כימות הסיכונים שכל אחד מהצדדים לוקח על עצמו. יש לבחון מהו הסכום שיפסיד הצד הנוטל את הסיכון. ההגדרה תהיה בין סכום מינימום לסכום מקסימום וכך ניתן להגדיר כספית את גובה הסיכון.
 
הגדרת המסגרת לשיתוף הפעולה
 
כפי שאנו רואים, תוכנית עסקית לשיתוף פעולה שונה מתוכנית עסקית למיזם עסקי אולם יש בה קווי דמיון.
מסגרת שיתוף הפעולה מורכבת ממספר פרמטרים:
 • המסגרת המשפטית בה יבוצע שיתוף הפעולה. האם הוא יבוצע בחלק מההתאגדות המשפטית של אחד הצדדים ? האם שיתוף הפעולה יבוצע באמצעות גוף משפטי שיוקם במיוחד לצורך שיתוף הפעולה ? מה יהיה סוג הישות המשפטית שתוקם במידה ותוקם, חברה בע"מ, שותפות רשומה, שותפות מוגבלת או כל מסגרת אחרת שהצדדים יראו לנכון להשתמש בה.
 • המיקום הפיסי בו יבצעו את הפעילות, האם במשרדי אחד הצדדים או שישכרו משרדים במיוחד לצורך שיתוף הפעולה.
 • הגדרת המנגנון הניהולי של שיתוף הפעולה כולל ממלאי התפקידים.
 
הגדרת המסגרת הפיננסית
 
 • לאחר שהוגדרו הסיכונים והמסגרת יש להגדיר כמו בכל תוכנית עסקית את המסגרת הפיננסית לשיתוף הפעולה. בתחילת שלב זה יש לבנות תוכנית פיננסית שתגדיר את כל העלויות וההוצאות הצפויות במסגרת שיתוף הפעולה.
 • לאחר שהוגדרו העלויות וההשקעות הנדרשות יש להגדיר מה יהיו מקורות התקצוב. האם כל אחד מהצדדים יכניס סכום כספי מסוים, האם הכסף הנדרש יגויס באמצעות הלוואה מבנק או על ידי גיוס ממשקיע.
 • רצוי מאוד להעריך את ההכנסות הצפויות משיתוף הפעולה ולהגדיר מה יהיו שימושי הרווחים שיגיעו.
 • לאחר שסיימנו את הכנת התוכנית העסקית עלינו לבחון את חלוקת האחוזים בבעלות על שיתוף הפעולה. לעיתים החלוקה בין הצדדים שווה ולעיתים כל צד מקבל נתח שונה. בדרך כלל יש לשקול מה מביא כל צד ומה משקלו של כל אחד בשותפות ובמידה ויש הבדלים מהותיים יש לבחון את האחוזים שיקבל כל צד.
 • בסיום הכנת התוכנית הפיננסית יש להגדיר גם את מנגנון החזר ההשקעות וחלוקת הרווחים כך שכל צד יקבל את חלקו באופן הוגן ומתאים.
 
בניית תוכנית עסקית מקצועית לשיתוף פעולה בין צדדים שונים תגדיל את סיכויי ההצלחה של שיתוף הפעולה המתוכנן.


 
ליצירת קשר בנושא פיתוח עסקי, כתיבת תוכנית עסקית או יעוץ עסקי
 
אייל כוכבא
050-9375123
eyal@business-plan.co.il

המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות ©  1999-2013
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים