My Google+ -7D0716B8F9F40BC2098AF84118A8FEA7המרכז לתכנון עסקי - תוכנית עסקית כסמן דרך
המרכז לתכנון עסקי                               
                           050-9375123
 
 
דף הבית >> מאמרים >> תוכנית עסקית כסמן דרך
תוכנית עסקית כסמן דרך
 
ישנם יזמים רבים שעולה במוחם רעיון והם רצים מיד כאחוזי תזזית ללא חשיבה מעמיקה ולעיתים קרובות אף ללא בדיקות רציניות להתחיל את פיתוח הרעיון או המוצר. הם משקיעים במיזם זמן רב (חודשים ארוכים ולעיתים אף שנה ויותר מכך) וכספים רבים בדרך כלל מכיסם הפרטי ולא עולה על דעתם לעצור לרגע, לעשות פסק זמן במרוץ ולחשוב בצורה מקצועית ורצינית. בונים תוכנית פיתוח, מגייסים אנשים ומשלמים להם סכומים גבוהים ללא תהליך של פיתוח עסקי, ללא בנייה של תוכנית עסקית וללא הבנה אמיתית האם הם מתנהלים בכיוון הנכון, באופן הנכון ובדרך המתאימה.
 
כמעט כל דבר שאנו עושים בחיים אנו שוקדים על תכנונו, מכינים תוכנית, בוחנים עלויות ואלטרנטיבות ורק לאחר מכן אנו מבצעים. משום מה אנו רואים כי דווקא בתחום היזמות ובתחומים העסקיים בהם יש יזמים שרובם אינם בעלי נסיון יזמי או עסקי קודם מבצעים ורק לאחר מכן חושבים, בודקים ומתכננים.
 
אנו רואים כי במערכת השיקולים הסבוכה שיזם נדרש לשקול בעת ההקמה הראשונית ותחילת קידום המיזם שלו נושא התכנון העסקי והחשיבה העסקית נדחק לפינה חשוכה ולא מטופל כלל במקרים רבים. ברור שהנושא הכלכלי מהווה שיקול בעל משקל בתהליך קבלת ההחלטות אולם השיקול לבצע לפני שמתכננים את הביזנס שגוי ומוטעה.
 
יש חשיבות רבה לכך שלפני שתתחילו את הפיתוח הטכנולוגי או את הקמת המיזם יבוצע תהליך של חשיבה עסקית מקצועי ורציני. רצוי מאוד שאת התהליך יוביל איש מקצוע בעל נסיון רב שביצע כבר בעבר תהליכים כגון זה והוא בעל נסיון עסקי רב ורצוי אולם לא הכרחי שיהיה מתחום ההיטק (במידה שמדובר במיזמי הייטק) או מתחומים אחרים במידה שמדובר על תחומים אחרים.
 
לאחר שמסיימים את תהליך החשיבה העסקית ניתן לכתוב תוכנית עסקית רצינית המתבססת על תהליך הפיתוח העסקי. כדאי שאת התוכנית יכתוב אותו אדם שהוביל את תהליך הפיתוח העסקי במידה והוא בעל נסיון בכתיבת תוכניות עסקיות ובבניית תוכנית פיננסית למיזמים.
 
התוכנית הפיננסית מבטאת באופן מספרי את כלל התהליכים שנבנו והוגדרו במהלך הפיתוח העסקי ונכתבו בתוכנית העסקית. את ההגדרות המרכיבות את אבני היסוד של התוכנית הפיננסית יבנה איש העסקים שמוביל את כל התהליך הכותב את התוכנית העסקית אולם חשוב שהיזמים ישתתפו באופן פעיל בשלב זה. לאחר סיום הגדרת הנתונים הפיננסיים תיבנה התוכנית הפיננסית ותהיה חלק מהתוכנית העסקית.
 
על התוכנית העסקית לכלול לפחות את הפרקים הבאים (בכל תוכנית ייתכנו שינויים בהתאם לצורך):
 
תקציר מנהלים – רצוי שתקציר המנהלים יהיה בקובץ נפרד אולם כששולחים למישהו את התוכנית העסקית שולחים אליו גם את קובץ תקציר המנהלים.
פרק כללי – הכולל את הצגת המיזם, הצרכים בהם הוא מטפל, תועלות וגופים המקבלים תועלת מהמיזם.
ניתוח השוק – בחינת המגמות הרלוונטיות למיזם, בחינת השחקנים המרכזיים בשוק, בחינת פוטנציאל השוק, הגדרת ההזדמנות העסקית.
ניתוח התחרות – הגדרת המוצרים המתחרים והחברות המתחרות במיזם, בחינת היתרונות והחסרונות של המיזם מול כל אחד מהם, הגדרת היתרונות התחרותיים של המיזם.
אסטרטגיה ומודלים עסקיים – הגדרת התהליכים האסטרטגיים הנדרשים להתבצע כדי לקדם את המיזם, בניית אסטרטגיה שיווקית, אסטרטגיית תמחור, אסטרטגיית כוח אדם ובמידת הצורך גם אסטרטגיית ייצור. הגדרת המודלים העסקיים הרלוונטיים לכל אחד מהמוצרים ופלחי השוק.
פרק אנשי מפתח – הצגת אנשי המפתח של המיזם כולל יזמים, Advisory board ואנשי מפתח נוספים אם יש.
תוכנית פיננסית – התוכנית הפיננסית הינה חלק בלתי נפרד מכל תוכנית עסקית. עליה לכלול הגדרות של הנחות היסוד, תחזית רווח והפסד, תחזית תזרים מזומנים, ניתוח נקודת האיזון, הרווחיות והחזר השקעה, הצגת כוח האדם, השכר ושאר ההוצאות הנדרשות למיזם, ניתוחי רגישות לכל הפרמטרים. בסופו של דבר על התוכנית העסקית להגדיר גם את הסכום הנדרש להשקעה בסיבוב גיוס זה ובסיבובי הגיוס הבאים אחריו.


 
ליצירת קשר בנושא פיתוח עסקי, כתיבת תוכנית עסקית או יעוץ עסקי
 
אייל כוכבא
050-9375123
eyal@business-plan.co.il

המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות ©  1999-2013
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים