My Google+ -7D0716B8F9F40BC2098AF84118A8FEA7תוכנית עסקית-יעוץ עסקי-ייעוץ עסקי-יועץ עסקי-סטארט אפ-אתר אינטרנט-אפליקציה-גיוס הון-תוכנית עסקית לדוגמא
המרכז לתכנון עסקי                               
                           050-9375123
 
 
דף הבית >> מאמרים >> קבוצת יזמים גדולה
קבוצת יזמים גדולה
 
ישנם מיזמים שנהגו על ידי יזם אחד והוא זה שמתחיל לקדם אותו, הוא השותף לתהליך כתיבת התוכנית העסקית ולכל התהליכים הראשוניים של המיזם עד למצב שבו אנו מצרפים את אנשי המקצוע הרלוונטיים כדי לבנות את הצוות ולהביא את המיזם למצב בו ניתן להתקדם ולגייס את ההון הראשוני. מאידך ישנם מיזמים להם שותפים 4 – 5 ולעיתים אף יותר יזמים אשר יחדיו מנסים לקדם את המיזם ולהביא אותו למצב מתקדם יותר. כאשר לכל אחד מיזמים אלו מומחיות משלו בה הוא יכול להועיל למיזם ולסייע בקידומו בעיקר תוך כדי הובלת התחום שבו הוא מומחה יש אולי דרך טובה לשלב את כולם בצוות היזמי בשלבי הפעילות הראשונים בהם כל עובד חשוב אולם אין כסף לשלם למי שלא מביא תועלת מיטבית. במצב זה ניתן גם לבנות תוכנית עסקית המסתמכת על קידום המיזם תוך גיוס בכום נמוך ממה שמתוכנן בתוכנית העסקית בעיקר אם אחד, שניים או יותר מהיזמים הינו איש פיתוח מתחום המיזם יש ביכולתו להתחיל את הפיתוח ללא קבלת משכורת ולקדם את המיזם קדימה ולהתחיל ללכת בכיוון שהתוכנית העסקית מתווה למיזם.
 

כאשר קבוצת היזמים גדולה ואין בה איש פיתוח או אנשים בעלי נסיון שיווקי או ניהולי רב עלולה להיות בעייה להכניס את כולם כיזמים פעילים שכן מעצם היותם הרבה יזמים ללא נסיון או כישורים רלוונטיים לא יהיו תפקידים רלוונטיים למצב כזה והם עלולים למצוא את עצמם לא כיזמים פעילים ולראות את התוכנית העסקית נוצרת ומתקדמת תוך כדי שהם עומדים בצד ולא עושים כל פעולה משמעותית כדי לסייע בקידום המיזם.
 

הבעיה רחבה אף מכך. כאשר ישנם יזמים שלא תרמו בעבר למיזם תרומה מהותית, וגם בעת בניית התוכנית העסקית ואחר כך במהלך גיוס ההון אין להם תפקיד ממשי ולכן נראה כאילו הם מיותרים במיזם הזה.  לעיתים המשקיע תמה מה עושים כל מיני יזמים בקבוצה, מה תפקידם, מדוע יש להם מניות במיזם ואם חלקם שווה לחלק של היזמים הפעילים עלולים המשקיעים לערער על חלוקת המניות ולדרוש שליזמים הלא פעילים יהיו פחות מניות מאשר ליזמים הפעילים ומבקשים כתנאי להשקעתם לעשות שינויים באחזקות בין היזמים הפעילים לבין אלו שאין להם תפקיד מוגדר.
 

אם כך מה ניתן לעשות כאשר ישנה קבוצת יזמים שלרובם אין תפקיד רשמי במיזם כיוון שאין להם כישורים מיוחדים או נסיון בתחומים הרלוונטיים לחברת סטארט אפ ?
 

ניתן לחלק את תחומי האחריות בין היזמים גם אם אין להם נסיון בתחום המוקצה להם. על מנת שתהיה משמעות אמיתית לחלוקת תפקידים זו, על כל אחד מהיזמים להכיר את תחום האחריות שהוטל עליו ברמה הגבוהה ביותר גם ברמת התיאורטית כולל השתתפות פעילה ביותר בעת בניית התוכנית העסקית, וגם בהכרת התום הספציפי במיזם כך שלא יוכל להיווצר מצב בו המשקיע שואל שאלות מתחום מסוים והיזם האחראי על התחום לא יודע או שמישהו אחר יענה על שאלות אלו במקומו. הוא גם צריך להכיר היטב את כל הניואנסים הקשורים לתחומו כך שבעת שיהיה צורך "במומחה" כדי לקבל תשובה על שאלה יהיה מומחה בר השגה והיזם יחוש בנוח בכל אחד מבעלי התפקידים וירגיש שזהו צוות שיכול לקדם את התוכנית העסקית ולהצעיד את המיזם בהצלחה.

 
ליצירת קשר בנושא פיתוח עסקי, כתיבת תוכנית עסקית או יעוץ עסקי
 
אייל כוכבא
050-9375123
eyal@business-plan.co.il

המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות 
©    1999-2019
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים