My Google+ -7D0716B8F9F40BC2098AF84118A8FEA7תוכנית עסקית-יעוץ עסקי-יועץ עסקי-סטארט אפ-אתר אינטרנט-אפליקציה-גיוס הון
המרכז לתכנון עסקי                               
                           050-9375123
 
 
דף הבית >> מאמרים >> כיצד מנהלים חברת סטארט אפ
כיצד מנהלים חברת סטארט אפ

אני נתקל במקרים רבים של יזמים שאינם מכירים את מנגנוני הניהול של חברה בכלל ושל חברת סטארט אפ בפרט. אחד הדברים שעליך כיזם ללמוד ולהכיר הוא התהליכים המשפטיים, האדמיניסטרטיביים (לכאורה) והפרוצדורות הניהוליות של חברת סטארט אפ. אם אתה מעוניין לנהל את המיזם שך לפני ואחרי הכנסת משקיעים לחברה, רצוי שחוץ מלהכיר ולבנות תוכנית עסקית ולפתח את המיזם תדע מהי חברה וכיצד מנהלים אותה.

חברה הינה גוף משפטי המוקם כדי שתהיה ישות משפטית אחת המייצגת את כל הבעלים של המיזם ומפעילה אותו. הבעלות על החברה מוגדרת באמצעות מניות. כל אחד מבעלי המיזם מחזיק כמות מניו המייצגת את האחוזים שהוא מחזיק בבעלות על המיזם. לדוגמא, אם בחברה יש 10,000 מניות אזי מי שמחזיק 30% מהחברה יחזיק 3,000 מניות. המניות מקנות למי שמחזיק אותן את הזכות לקבל את חלקו בעת חלוקת רווחי החברה או בעת מכירתה. אחזקת המניות מקנה לבעליהן גם את הזכות להשתתף בניהול החברה ולהיות חלק מההחלטות המתקבלות בחברה. לעיתים, ישנן מספר סוגי מניות, מניות רגילות המקנות את זכות הקניין וחלוקת הרווחים ומניות ניהול המקנות את זכויות הניהול בחברה. יש עוד סוגי מניות אולם אין זה המקום להזכירן.

החברה מנוהלת על ידי שני גופים עיקריים. הדירקטוריון וההנהלה. דירקטוריון החברה הינו גוף המורכב מבעלי המניות או נציגיהם. תפקיד דירקטוריון החברה הינו לקבל את ההחלטות האסטרטגיות אשר אחר כך יתורגמו לתוכנית עסקית שתוביל את פעילות החברה. הדירקטוריון מתכנס בתחילה פעם בחודש ולאחר מכן פעם בחודשיים עד שלושה חודשים. לכל אחד מחברי הדירקטוריון יש זכות הצבעה והחלטות רגילות מתקבלות בדירקטוריון ברוב רגיל. ישנן החלטות המתבלות בדירקטוריון ומחייבות רוב מיוחד או שלאחד או יותר מחברי הדירקטוריון יש זכות ווטו לגבי החלטות אלו. בדרך כלל זכויות וטו אלו הינן של המשקיעים שבעת הסכם ההשקעה הגדירו יחד עם היזמים מהן זכויות הווטו שלהם. זכויות אלו הינן בעיקר בתחומים העקרוניים ביותר כמו הכנסת משקיע נוסף, מכיר החברה, שינוי כיוון אסטרטגי של החברה וכדומה...

אחר שההחלטות התקבלו בדירקטוריון הן מועברות לגוף המנהל את הפעילות היומיומית של החברה ואת התוכנית העסקית והוא קרוי הנהלת החברה. הנה החברה מורכבת מבעלי התפקידים הבאים: מנכ"ל (CEO) וסמנכ"לים. בכל חברה יש מספר שונה של סגנים אולם בדרך כלל התפקידים הנפוצים הם סמנכ"ל מחקר ופיתוח (V.P R & D), סמנכ"ל שיווק ומכירות CMO)), סמנכ"ל כספים (CFO). ישנם תפקידים נוספים בחברות שונות. הנהלת החברה בונה תוכנית עסקית המייצגת את האסטרטגיה שהותוותה על ידי דירקטוריון החברה ומוציאה את אותה תוכנית עסקית אל הפועל. אחריות המנכ"ל הינה בפני הדירקטוריון ובישיבות הדירקטוריון הוא מדווח לחברי הדירקטוריון על התקדמות החברה, על העמידה או אי עמידה באבני הדרך של התוכנית העסקית, על ההוצאות ועל ההכנסות וכמובן שלאחר מכן דירקטוריון החברה מגדיר את היעדים להמשך פעילות החברה.

חשוב להבין כי אתם כיזמים יכולים להוביל את פעילות החברה ולהגדיר את התוכנית העסקית שלה אם תשכילו לנהל נכון גם את הפעילות היומיומית וגם את הקשרים עם חברי הדירקטוריון. חברי דירקטוריון שיראו כי אתם כמנהלי החברה מצליחים להוביל אותה נכון ולקדם תוכנית עסקית טובה ומצליחה יתנו לכם יד חופשיה יותר וישתפו פעולה עם הכיוונים שתבחרו. 


 
ליצירת קשר בנושא פיתוח עסקי, כתיבת תוכנית עסקית או יעוץ עסקי
 
אייל כוכבא
050-9375123
eyal@business-plan.co.il

המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות ©  1999-2017
 
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים