My Google+ -7D0716B8F9F40BC2098AF84118A8FEA7תוכנית עסקית-יעוץ עסקי-יועץ עסקי-סטארט אפ
המרכז לתכנון עסקי                               
                           050-9375123
 
 
דף הבית >> מאמרים >> כיצד לבנות תוכנית עסקית
כיצד לבנות תוכנית עסקית
 
יש יזמים רבים המעוניינים לבנות תוכנית עסקית אולם לא מצליחים בכך. פעמים רבות מגיעים אלי יזמים שהחלו לכתוב אולם נתקעו באמצע. בדרך כלל נתקעים משלוש סיבות מרכזיות:
 
האחת, לא יודעים כיצד נראית תוכנית עסקית, מה צריך להיות כתוב בה וכיצד נכון לערוך אותה.
הסיבה השנייה הינה שכתיבת תוכנית עסקית מחייבת שתהיה אסטרטגיה עסקית ושיווקית ובמירב המיזמים היא לא קיימת ולא כל כך יודעים כיצד ליצור אותה.
הסיבה השלישית היא חוסר ידע כיצד לבנות תוכנית פיננסית ריאלית וטובה.
 
כדי לבנות תוכנית עסקית טובה ומקצועית, יש צורך באדם בעל נסיון בשני תחומים. נסיון בתחום הפיתוח העסקי וכתיבת תוכניות עסקיות ונסיון עסקי אמיתי כיזם שחווה את הבעיות על בשרו, התמודד איתן וטיפל במצבים השונים וכל הנדרש תוך כדי התקדמות המיזם. רצוי גם שאותו אדם יהיה מעורב במספר מיזמים בפוזיציות שונות תוך כדי עבודתו עם היזם כיוון שכך הוא מביא הרבה ידע ונסיון אמיתיים מעודכנים ובזמן אמיתי מהשטח.
 
את תהליך בניית התוכנית העסקית יש להתחיל באמצעות שלב של פיתוח עסקי. מוביל התהליך הינו היועץ או איש העסקים שהיזם החליט לצרף לתהליך. בשלב הפיתוח העסקי יש לבחון את הרעיון מכל כיוון אפשרי, לבצע בדיקות  ולנתח את השוק בכל אספקט רלוונטי ובסופו לבנות את התהליכים העסקיים, האסטרטגיים והשיווקיים ולבנות מודלים עסקיים רלוונטיים לכל אחד מהמוצרים או השירותים ולכל פלח שוק בנפרד. עם סיום שלב זה, יש להגדיר את כל הפרמטרים המהווים את הנחות היסוד של התוכנית הפיננסית.
 
לאחר סיום שלב זה, יכתוב מוביל התהליך את התוכנית העסקית שתכלול לפחות את הפרקים הבאים (בכל תוכנית עסקית יש שינויים המותאמים לתוכנית הספציפית אולם מה שנכתב כאן בדרך כלל מופיע בכל תוכנית עסקית):
 
תקציר מנהלים – תקציר המנהלים הינו פרק נפרד מהתוכנית העסקית ויש לכתוב אותו רק לאחר סיום כתיבת התוכנית. על תקציר המנהלים להיות באורך של 1-3 עמודים. קצר, ענייני ואטרקטיבי. כל תפקידו הוא לטעת בלב הקורא את הרצון להפגש עם היזמים ולשמוע עוד על המיזם ועליהם.
 
פרק כללי – פרק זה של התוכנית העסקית מתאר את המיזם והמוצרים או השירותים שהוא מספק. תיאור כללי של תוכנית הפיתוח המתוכננת. חשוב שיהיה בפרק זה תיאור כללי של הצרכים עליהם נותנים מענה וכמובן מה סטטוס המיזם ומה הפעילויות שנעשו ומתוכננות להיות בתקופה הקרובה.
 
ניתוח השוק והתחרות – פרק זה מתאר את מצב השוק, מהן המגמות הקיימות בו, מי השחקנים המרכזיים בשוק, מי הגורמים הרלוונטיים המתאימים לשמש כשותפים אסטרטגיים במצבים שונים, יש להגדיר היטב את פוטנציאל השוק וכמובן מהם המוצרים המתחרים בנו ומי החברות המתחרות המרכזיות. חשוב שתהיה השוואה בין המתחרים לבין המוצר שלנו והגדרה כיצד מתמודדים עם החסרונות של המוצר שלנו אל מול המתחרים.
 
אסטרטגיה ומודלים עסקיים – יש להגדיר את המטרות האסטרטגיות כולל לוחות זמנים ומדדים להשגתם. לאחר מכן בונים תוכנית פעולה אסטרטגית ןואסטרטגיה שיווקית התואמת את תוכנית הפעולה. עם סיום בניית תהליכים אלו אנו מגדירים היטב את המודלים העסקיים לכל  המוצרים ופלחי השוק ובונים לוח זמנים מלא לכל תקופת התוכנית העסקית.
 
את התוכנית הפיננסית בונים לאחר מכן והיא מתבססת על הנחות היסוד שהוגדרו בסיום שלב הפיתוח העסקי, על התהליכים העסקיים והשיווקיים שנכתבו בתוכנית העסקית ועל המודלים העסקיים שהגדרנו. התוכנית הפיננסית תכלול לפחות את הפרקים הבאים:
 
הנחות היסוד.
תחזית הכנסות ומכירות.
ניתוח נקודת האיזון הרווחיות ו – ROI.
תחזית רווח והפסד.
תחזית תזרים מזומנים.
תוכנית הוצאות ושימושי ההשקעה.
תוכנית כוח אדם ושכר.
 
מי שיכין תוכנית עסקית באופן המוגדר במאמר זה ירוויח גם תהליכים מקצועיים ונכונים ברמה העסקית, גם היכרות מוחלטת וידע רב בתחום המיזם ותהליכי קידומו, וגם תוכנית עסקית מקצועית וטובה שתסייע לו בקידום המיזם ובגיוס ההון.


 
ליצירת קשר בנושא פיתוח עסקי, כתיבת תוכנית עסקית או יעוץ עסקי
 
אייל כוכבא
050-9375123
eyal@business-plan.co.il

המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות ©  1999-2013
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים