My Google+ -7D0716B8F9F40BC2098AF84118A8FEA7תוכנית עסקית-יעוץ עסקי-יועץ עסקי-סטארט אפ-אתר אינטרנט
המרכז לתכנון עסקי                               
                           050-9375123
 
 
דף הבית >> מאמרים >> זכויות משפטיות של מיזם
זכויות משפטיות של מיזם
 
אחד הנושאים שיזמים רבים אינם מודעים אליו מספיק ולכן גם לא מטפלים בנושא באופן נכון ומקצועי הינו הזכויות המשפטיות של הסטארט אפ אותו הם מפתחים. נושא זה לא תמיד ברור לעין ולעיתים יש צורך בייעוץ משפטי רק כדי שהיזם יבין שעליו לנקוט בפעולות שונות כדי להגן על זכויותיו בסטארט אפ שלו.
 
הנושא הראשון שיש להתייחס אליו נוגע בעיקר ליזמים שהחלו את תהליך היזמות עוד במהלך היותם שייכים לארגון מסוים או שיצאו מתוך הארגון מעט לפני שהחלו את תהליך היזמות. חשוב שהיזמים ידעו שכאשר הם ממציאים המצאה כל שהיא בעת שהם עובדים בחברה כל שהיא, אותה המצאה שייכת משפטית לחברה בה הם עובדים ולא להם גם אם החברה בה הם עובדים לא יודעת על ההמצאה וגם אם היא הומצאה וטופלה על ידי היזם בביתו ולא במשרדי החברה ובשעות הפנאי שלו ולא בשעות העבודה.
 
מסיבה זו עליך כיזם לוודא שההמצאה שהמצאת איננה מתחום הפעילות של החברה בה אתה עובד או בה עבדת במהלך התקופה הצמודה לתקופת ההתחלה של קידום הסטארט אפ שלך. במידה ואכן אתה עובד בחברה מסוימת ויש לך המצאה הקרובה לתחום הפעילות של החברה, עליך לקבל מהחברה מסמך כתוב המאשר שהם יודעים על המצאתך, הם יודעים שהיא שייכת לך ולא להם ושאין להם כל תביעות ממך בנושא זה. ללא מסמך כגון זה, יקשה עליך להתמודד משפטית עם אותה חברה במידה והיא תתבע את זכויות ההמצאה בשלב זה או אחר של חיי הסטארט אפ. כמו כן, ישנם משקיעים שלא ישקיעו בסטארט אפ שעלול להיות שייך משפטית לחברה אחרת בלי לקבל מאותה חברה שחרור מלא על ההמצאה גם אם התוכנית העסקית של אותו סטארט אפ מבטיחה ונראה כי צפויה לו המלחה רבה.
 
במידה ואין לך יכולת לקבל מסמך מסוג זה מהחברה, עליך לנקוט בצעדים משפטיים נכונים וחוקיים שיגרמו להפרדת ההמצאה ממך באופן מוחלט. צעדים כגון צעד זה עלולים ליצור בעיות אולם יקלו את ההתמודדות המשפטית על הזכויות בסטארט אפ שלך במידה ותהיה בשלבים מתקדמים יותר.
 
נושאים משפטיים נוספים הקשורים לזכויות על חברת סטארט אפ הינם חלוקת אחוזים לשותפים שהיזם מצרף למיזם לאחר תחילת קידומו וכיוון שאין לו כסף הוא מעניק להם אחוזים תמורת הצטרפותם ועבודתם. גם במקרה זה יש לבחון מהי הדרך המשפטית הטובה ביותר לתת להם את האחוזים. האם לתת להם מניות או אופציות. כיצד לתת להם את אותם אחוזים האם בבת אחת או בשלבים תוך כדי ההתקדמות וכמובן שיש לעגן בכתב באמצעות הסכם מקצועי שייערך על ידי עורך דין בעל ידע ונסיון רב בתחום ההשקעות, יזמויות וחברות סטארט אפ.
 
חשוב שהיזמים יהיו מודעים לכך שהמצאה, תוכנית עסקית או רעיון שאינם ברי הגנה באמצעות פטנט, זכויות יוצרים וכו' אינם רכושם מבחינה משפטית ולכן כאשר הם מספרים את הרעיון שלהם לגורם כל שהוא בעת הכנת תוכנית עסקית או בכל שלב אחר במהלך קידום הסטארט אפ  והוא מבצע את הרעיון באופן עצמאי הוא לא עובר על כל חוק כיוון שהוא רשאי לעשות כך מבחינה משפטית שכן הרעיון לכשעצמו אינו מקנה ליוצרו זכות קניינית משפטית עליו גם אם קידם אותו, בנה לו תוכנית עסקית, בנה דגם או פרוטו טיים וכו', לכן כל יזם המספר את הרעיון שלו לגורם זר נדרש לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים בעת חשיפת הרעיון שלו והצגת התוכנית העסקית שלובפני גורמים נוספים.


 
ליצירת קשר בנושא פיתוח עסקי, כתיבת תוכנית עסקית או יעוץ עסקי
 
אייל כוכבא
050-9375123
eyal@business-plan.co.il

המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות ©  1999-2014

 
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים