My Google+ -7D0716B8F9F40BC2098AF84118A8FEA7תוכנית עסקית-יעוץ עסקי-ייעוץ עסקי-יועץ עסקי-סטארט אפ-אתר אינטרנט-אפליקציה-גיוס הון-תוכנית עסקית לדוגמא
המרכז לתכנון עסקי                               
                           050-9375123
 
 
דף הבית >> מאמרים >> הקמת חברת סטארט אפ מוקדם מדי
הקמת חברת סטארט אפ מוקדם מדי
 
יזמים רבים עושים בתחילת הדרך שלוש פעולות חשובות. הקמת חברה, התחלת פיתוח מיידית ובניית תוכנית עסקית. שלושת הפעולות הללו צריכות להיעשות בזמן ובמועד הנכונים ובודאי שלא מיד עם תחילת קידום הרעיון. לכל אחת מהפעולות הללו יש תהליכים שצריכים להקדים אותה אולם הקמת חברה הינה אחת מהפעולות שאני בדרך כלל ממליץ ליזמים לקיים בשלב יחסית מתקדם של קידום הרעיון. הבעיה המרכזית בהקמת חברה מוקדם מדי היא שהקמת החברה הינה תהליך משפטי בלתי הפיך. מבחינת שלטונות המס ברגע שהוקמה החברה, המיזם שייך לה ומעתה ואילך החברה קיימת ופעילה ולכן פעולות מסוימות שתרצו לבצע תוך כדי ההתקדמות המיזם והתוכנית העסקית תהיינה מורכבות ובעיתיות יותר.
 
חשוב להבין כי בדרך כלל השיקול המרכזי להקמת החברה מוקדם מדי אינו נובע מדרישות הפיתוח או מהתוכנית העסקית אלא הוא נובע מכיוון החזר המע"מ שניתן לקבל כאשר יש חברה. על היזמים להביא בחשבון כמה כסף לא יוחזר לחברה על ידי מע"מ במידה והיא לא תוקם ולחשוב האם עדיף להם לשלם מעט בנושא המע"מ או להכניס את המיזם לבעיות שאחר כך יהיה קשה לפתור.
 
אביא מספר דוגמאות לבעיות שנוצרות כאשר מקימים חברה מוקדם מדי. מיזמים רבים נוהגים לצרף אליהם אנשים נוספים לגרעין היזמות תוך כדי הפיתוח וקידום התוכנית העסקית הראשונית של המיזם בתקופה הראשונה להתקדמות (בדרך כלל בשנה הראשונה ואולי מעט מעבר לכך). האנשים שמקובל בדרך כלל לצרף הינם אנשי פיתוח, אנשים מקצועיים בתחום המיזם או אנשי שיווק וניהול בעלי מומחיות כפי שעולים הצרכים מהתוכנית העסקית ומתהליך הפיתוח. כאשר אתם רוצים לצרף אדם כזה למיזם כמייסד ולתת לו מניות בחברה שכבר הוקמה, יבואו שלטונות המס ויאמרו כי כיוון שהחברה כבר התקדמה, יש לה תוכנית עסקית מוגדרת וברורה, היא פיתחה כבר פיתוחים טכנולוגיים, אולי אף רשמה בקשות לפטנטים והשיגה לעצמה נכסים כאלו ואחרים פיסיים או אינטלקטואליים היא הצליחה ליצור לעצמה כבר שווי מסוים. לכן, אותו אחד שמצטרף מקבל מכם מניות שמהוות נכס שכבר יש לו ערך וצריך לשלם על המניות שקיבל מס הכנסה (החיוב הוא על תשלום מס במקור גם על המקבל וגם על החברה). מה יהיה גובה המס יגדירו שלטונות המס בהתאם להערכת השווי שהם יעריכו את החברה ובהתאם להתקדמות הפיתוח והתוכנית העסקית. בסיטואציה כגון זו האפשרות שלכם לצרף אנשים לחברה ללא חשיפתה וחשיפת המצטרף לבעיה כזו היא לתת להם אופציות במקום מניות אולם במקרה זה האופציות תחשבנה כאופציות הניתנות כשכר עבודה ולא יזכו את המקבל בזכויות הניתנות למייסדים בחברה.
 
דוגמא נוספת לבעיות העלולות להיווצר כשמקימים חברה מוקדם מדי. ישנם לא מעט מקרים בהם מתחילים להתקדם כשחלוקת האחוזים בין חברי צוות שונים מוגדרת באופן מסוים אולם תוך כדי ההתקדמות הפיתוח והתקדמות התוכנית העסקית נוצרים מצבים בהם יש צורך לחלק באופן שונה את האחוזים בין היזמים. זה קורה כשאחד היזמים מפסיק להתקדם, או כשמגיעים למסקנה שלמישהו מהצוות מגיעים אחוזים גבוהים יותר ממה שהוגדר בתחילת הדרך כיוון שהערכיות שלו למיזם גבוהה מאוד ואז כאשר החברה כבר קיימת החלפת האחוזים בין היזמים השונים לא פשוטה ועלולה ליצור בעיות.
 
מסיבות אלו ואחרות רצוי מאוד לא להקים את החברה כבר בתחילת הדרך אלא רק ברגע שממש צריך אותה מבחינת המיזם והתוכנית העסקית שלו. בדרך כלל מדובר על השלב בו נכנסים משקיעים למיזם או שמתחילות להיכנס הכנסות.

 
ליצירת קשר בנושא פיתוח עסקי, כתיבת תוכנית עסקית או יעוץ עסקי
 
אייל כוכבא
050-9375123
eyal@business-plan.co.il

המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות ©  1999-2018
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים