My Google+ -7D0716B8F9F40BC2098AF84118A8FEA7תוכנית עסקית | יעוץ עיסקי-סטארט אפ-תוכנית פיננסית
המרכז לתכנון עסקי                               
                           050-9375123
 
 

הפרק הפיננסי של תוכנית עסקית

דף הבית >> מאמרים >> הפרק הפיננסי של תוכנית עסקית

כיצד מכינים את הפרק הפיננסי של תוכנית עסקית

לכל תוכנית עסקית יש מספר תפקידים. תוכנית עסקית אמורה לייצג את המיזם, להבהיר את התהליכים הצפויים, את האסטרטגיה השיווקית וכמובן שעליה לכלול פרק פיננסי הקרוי תוכנית פיננסית שתפקידו להציג את כל הנושאים הפיננסיים הקשורים לאותה תוכנית עסקית. 

הקו המנחה אותנו בעת הכנת תוכנית פיננסית הינם התהליכים העסקיים והאסטרטגיים שהוגדרו באותה תוכנית עסקית, תהליכי השיווק, המודלים העסקיים וכמובן אסטרטגיית הפיתוח, כוח האדם והייצור (במידה וייצור רלוונטי למיזם). 

את התוכנית הפיננסית רצוי לבנות על Excel או במקרים אחרים בעזרת תוכנות לכתיבת תוכנית עסקית (אני באופן אישי מעדיף לעבוד על Excel שכן ניתן לבצע איתו כמעט כל מה שרוצים ואילו התוכנות הקיימות מחייבות אותך לצעוד בנתיב המוגדר שבנו בעת פיתוח התוכנה...). 

המלצתי היא כי השלב הראשון יהיה בניית תוכנית כוח האדם. תוכנית זו אמורה להגדיר את כל עובדי החברה מעת תחילת התוכנית ועד לסיומה. תוכנית כוח האדם תשקף באופן מדויק את תהליכי הפיתוח, התהליכים העסקיים והשיווקים שהוגדרו בתוכנית העסקית. תוכנית כוח האדם תכלול את מספר העובדים מכל סוג בכל חודש לאורך כל תקופת התוכנית (3-5 שנים), את שכר הברוטו שלו ואת עלות השכר למעביד (כ – 30% מעל השכר ברוטו). 

לאחר מכן רצוי להגדיר את ההוצאות הקבועות לאורך כל התקופה המוגדרת בתוכנית העסקית. חשוב כי הגדרת ההוצאות הקבועות תהיה מותאמת לתוכנית כוח האדם שכן לכמות העובדים יש השפעה על גודל המשרדים וכמובן שלגודל המשרדים יש השפעה על צריכת החשמל וכו...במידה ויש הגדרה בתוכנית העסקית שמקימים משרדים בחו"ל יש להגדיר גם את ההוצאות הקבועות של המשרדים בחו"ל ולצרף אותן לתחזית ההוצאות הקבועות. 

ההוצאות המשתנות נחלקות בדרך כלל למספר מחלקות כאשר במירב המקרים בראש כל מחלקה עומד סמנכ"ל. להלן המחלקות הנפוצות ביותר: 

שיווק ומכירות – בחלק מהמקרים ישנה מחלק שיווק לחוד ומחלקת מכירות לחוד. מחלקה זו מתחשבת את כל הוצאות השיווק והמכירות וי ש לכלול בה את כל ההוצאות הללו החל מעלויות אביזרי השיווק וכלה בעלויות הטיסות של אנשי השיווק והמכירות ועלויות הקמפיינים השיווקיים השונים. 

מחלקת מחקר ופיתוח (R & D) – מחלקה זו הינה המחלקה האחראית על מחקר ופיתוח לאורך כל השנים. הוצאות מחלקה זו מורכבות בדרך כלל בעיקר מהוצאות כוח האדם ונוספות אליהם הוצאות פיתוח במיקור חוץ, עלויות ייעוץ שונות, עלויות פיתוח וקידום פטנטים, ולעיתים עלויות חומרים מתכלים הנצרכים באופן שוטף. כמובן שעלויות אלו גם הן אמורות להיות תרגום של התהליך האסטרטגי שהותווה בתוכנית העסקית. 

מחלקת תפעול – ההוצאות במחלקה זו בדרך כלל יכללו את עובדי התפעול של החברה, הוצאות אחזקה שונות, הוצאות תחזוקת כלי הרכב ותחזוקת כלים נוספים, הוצאות Hosting @ traffic בחברות אינטרנט וסלולר וכל ההוצאות האחרות הקשורות לתפעול היומיומי ולאחזקה.

מחלקת הנהלה וכלליות (G & A) – הוצאות מחלקה זו כוללות בדרך כלל את כוח האדם הכללי וכלל עובדי המטה וההנהלה של החברה. חלק מהוצאות אלו הינן הטיסות של המנכ"ל, עלויות שכר חברי הדירקטוריון וה – Advisory board ועלויות גיוס כוח האדם. 

ישנן לעיתים מחלקות נוספות כגון: מחלקת תוכן (בעיקר בחברות מדיה וחברות תוכן אינטרנטיות), מחלקת ייצור במקרה של חברות יצרניות ומחלקות נוספות במידת הצורך על פי ההגדרות שהוגדרו בתוכנית העסקית. 

תוכנית רכישות והשקעות – תוכנית זו כוללת את כל ההשקעות והרכישות שיש צורך לעשות במהלך כל התקופה שהוגדרה בתוכנית העסקית. סוגי הוצאות שמקובל לכלול בפרק זה הן הקמת המשרדים, רכש מכשור משרדי או תעשייתי במידת הצורך, רכש ריהוט, רכישת תוכנות וכו...חשוב לזכור כי תוכנית ההשקעות והרכישות תיכלל בתחזית תזרים המזומנים אולם לא תיכלל בתחזית הרווח והפסד המופיעים בתוכנית העסקית. 

תחזית הכנסות – את הדרך בה אנו בונים את תחזית ההכנסות פירטנו במאמר נוסף המופיע באתר. נדגיש רק כי תחזית ההכנסות בנויה על התוכנית העסקית והיא מגלמת את התהליך האסטרטגי משולב במודלים העסקיים. 

איך אנו מציגים את הנתונים הפיננסיים בתוכנית העסקית ?

כפי שכבר הדגשנו, את התוכנית הפיננסית בנינו על גבי Excel או תוכנה לכתיבת תוכנית עסקית והיא מופיעה על גביהם באורח גולמי שאינו מתאים להצגה. ברשימה שהגדרתי בהמשך, הגדרתי מה הנתונים שיש להציג בתוכנית העסקית בפורמט - Word, PDF, Power point: 

 

  1. הנחות יסוד שעל פיהן נבנתה התוכנית הפיננסית.
  2. תחזית הכנסות בסכומים כספיים וביחידות שיימכרו.
  3. ניתוח נקודת האיזון.
  4. תחזית רווח והפסד לכל תקופת התוכנית.
  5. תחזית תזרים מזומנים לכל תקופת התוכנית.
  6. תוכנית הוצאות לכל תקופת התוכנית.
  7. ניתוח שולי הרווח.
  8. ההשקעה הנדרשת.
  9. שימושי ההשקעה (מה נעשה בכספים שיכניס המשקיע).
  10. תוכנית כוח האדם לאורך כלל התוכנית. 

 

הערות נוספות 

יש לזכור כי התוכנית תהיה כולה בנויה עם סוג מטבע אחד שיוגדר באמצעות התוכנית העסקית.

בניית תוכנית פיננסית מהווה אתגר מורכב ומסובך למדי למי שאינו בעל נסיון בכך. מסיבה זו, גם אם כתבת תוכנית עסקית לבדך אני מציע להשתמש לצורך בניית התוכנית הפיננסית ביועץ עסקי בעל נסיון רב.

  

 ליצירת קשר בנושא פיתוח עסקי, כתיבת תוכנית עסקית או יעוץ עסקי

 

אייל כוכבא
050-9375123

 

המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות ©   1999-2017

 

 

 

 

 

 

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים