My Google+ -7D0716B8F9F40BC2098AF84118A8FEA7תוכנית עסקית-יעוץ עסקי-יועץ עסקי-סטארט אפ-אתר אינטרנט-אפליקציה-גיוס הון
המרכז לתכנון עסקי                               
                           050-9375123
 
 
דף הבית >> מאמרים >> היכרות עם הצד הפיננסי של המיזם
היכרות עם הצד הפיננסי של המיזם
 
לכל מיזם יש צורך לבנות תהליך עסקי ותוכנית עסקית. וכשמתחילים לנהל את המיזם אחד הנושאים החשובים הינו הניהול הפיננסי. לא תמיד יהיה לכם מנהל כספים וגם כשהוא יגיע אתם צריכים להבין היטב את התהליך הפיננסי, את המשמעויות של כל מה שקורה ומה הצעדים הפיננסיים שנכון לנקוט. יתרה מכך, הניהול הפיננסי כולל גם את הבנת הדוחות שאתם רואים שכן ש דרך להציג את הנושא הפיננסי ומי שלא יכיר את השפה הזו יתקשה מאוד לנהל את המיזם שלו. גם בתוכנית העסקית התוכנית הפיננסית מהווה פרק מרכזי. תפקידה של התוכנית הפיננסית היא לתכנן ולהציג את הצדדים הכספיים של המיזם שלכם. והיא בבואה כספית של התהליך הטכנולוגי, השיווקי והעסקי. בעת בניית התוכנית הפיננסית אנו לוקחים את תהליך העסקי והשיווקי ובמקביל את המודלים העסקיים שהגדרנו בתוכנית העסקית ומתרגמים אותם לתהליכים פיננסיים. כיוון שרובם של היזמים לא למד ניהול פיננסי ולא נתקל מעולם בדוחות פיננסיים ובתהליכי ניהול פיננסי הם לא מכירים את המושגים וכמובן שאינם מבינים את המשמעות של כל אחד מהם. במהלך שלב הפיתוח העסקי ובעת בניית התוכנית העסקית, בדרך כלל אני מלמד את היזמים מעט ניהול פיננסי ומושגי יסוד בתחום. בכל מקרה, על כל יזם להבין ולהכיר את המושגים השונים שכן עליו להציג את המיזם בפני משקיעים ובפני אנשים נוספים ורצוי מאוד שידע ויכיר מה הוא מציג כך שלא ייווצר מצב בו הוא לא מבין מה התהליכים הצפויים למיזם.
 
להלן מעט מהמושגים הבסיסיים ביותר שעל היזם להכיר והבין:
 
דוח רווח והפסד (P & L - Profit & Loss) – דוח זה מצוי בכל תוכנית עסקית, פעילות עסקית וחברה עסקית ולכן על היזם להבין את משמעות הרווח וההפסד. להבין מאילו רכיבים בנוי הדו"ח ומה משמעותו. חשוב שהיזם יכיר לפחות את המושגים הבאים הקשורים לדוח רווח והפסד ונובעים מהתוכנית העסקית של המיזם שלו:
 
הכנסה (Income) – הכסף שנכנס כתוצאה מפעילות עסקית (לדוגמא ממכירות).
עלות המכר (COGS) – ההוצאות הישירות הקשורות לייצור ההכנסות.
רווח גולמי (Gross profit) – מפחיתים את עלות המכר מסכום ההכנסות והתוצאה קרויה רווח גולמי.
הוצאות שיווק ומכירות (M & S - Marketing & Sales expenses) – כלל ההוצאות שמוציאים בתהליכי השיווק והמכירות.
הוצאות מחקר ופיתוח (R & D - Research & Development expenses) – עלויות המחקר והפיתוח בחברה.
הוצאות הנהלה וכלליות (G & A - General & Administration expenses) – כל ההוצאות הקשורות לניהול כללי, כוח אדם, ניהול פיננסי וכדומה.
הוצאות קבועות (Fix expenses) – הוצאות אשר יוצאות באופן קבוע ללא קשר לכמות המכירות או שאר הפעילויות. לדוגמא הוצאות שכ"ד, ארנונה ודמי ניהול הינן הוצאות קבועות שיוצאות בכל מקרה ללא קשר אם יש הרבה או מעט הכנסות.
רווח תפעולי (Operation profit) – מפחיתים מהרווח הגולמי את כלל ההוצאות ומה שנותר הינו הרווח התפעולי.
מהרווח התפעולי מורידים את הוצאות המימון ומקבלים את הרווח הנקי לפני מס.
 
דוח תזרים מזומנים – חשוב שהיזם יבין מהו דוח זה ומה ההבדלים בינו לבין דוח רווח והפסד:
 
דוח תזרים המזומנים (Cash Flow) אומר לנו בכל רגע כמה כסף נכנס ויצא בפועל ומה מצב יתרת המזומנים של החברה ברגע נתון. ישנם שני הבדלים מרכזיים בין דוח רווח והפסד לבין דוח תזרים מזומנים והם:
 
  1. בדוח רווח והפסד ברגע שבוצעה פעולה היא נחשבת כהכנסה או הוצאה. לדוגמא: מוצר נמכר בשלושה תשלומים. כל סכום המכירה נרשם בהכנסה בדוח רווח והפסד. אולם בפועל רק השליש הראשון נכנס שכן שאר הכסף ייכנס רק כשהוא יגיע בפועל ולכן בדוח תזרים המזומנים נרשם רק הסכום שנכנס בפועל כלומר השליש.
  2. ישנן הוצאות שאינן קשורות לפעילות הרווח וההפסד של החברה (לדוגמא: רכישת ציוד קבוע כמו ריהוט) ולכן הן נרשמות ומחושבות רק בדוח תזרים המזומנים שכן הן לא קשורות לרווח והפסד אולם מדובר על כסף שיצא בפועל יש להתחשב בכך בתזרים המזומנים.
 
במאמר זה עמדנו רק על קצה המידע הנדרש להבנה וידיעה על ידי היזם בבואו לקדם את המיזם והתוכנית העסקית שלו. יזם שרוצה להצליח חייב להכיר היטב את התוכנית העסקית והפיננסית ולדעת להסביר היטב את כל המונחים והסיטואציות הפיננסיות המופיעות בתוכנית הפיננסית בדיוק כפי שהוא יודע להציג ולהסביר את הפעילויות הטכנולוגיות, העסקיות והשיווקיות המופיעות בתוכנית העסקית.


 
ליצירת קשר בנושא פיתוח עסקי, כתיבת תוכנית עסקית או יעוץ עסקי
 
אייל כוכבא
050-9375123
eyal@business-plan.co.il

המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות ©  1999-2017

 
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים