My Google+ -7D0716B8F9F40BC2098AF84118A8FEA7תוכנית עסקית-יעוץ עסקי-יועץ עסקי-סטארט אפ
המרכז לתכנון עסקי                               
                           050-9375123
 
 
דף הבית >> מאמרים >> האם תוכנית עסקית מספיקה
האם כתיבת תוכנית עסקית מספיקה להקמת עסק או מיזם
 
יזמים רבים אינם מבינים שהם חייבים תוכנית עסקית כדי להקים עסק או כדי להתחיל לקדם מיזם בתחומים שונים. בהנחה שאת הנקודה הזו הצלחנו להבהיר והיזם כבר מבין שהוא צריך לבנות תוכנית עסקית טובה והוא אף מבצע זאת האם זה מספיק ? האם נכון וטוב להקים את העסק ולהתחיל אותו רק עם תוכנית עסקית או שמא יש צורך במספר כלים נוספים כדי להצליח?
 
התשובה היא שרצוי מאוד לבנות מספר כלים נוספים מעבר לתוכנית העסקית בעת הקמת העסק או בתחילת קידום המיזם שלכם. ישנם שני כלי שאחד יותר מוכר והצורך בו ברור יותר והוא תוכנית עבודה. הכלי השני שלעיתים אנשים מרימים גבה כשהם שומעים עליו וקשה להם להבין את חשיבותו עד שהם מתחילים להתקל בבעיות הנובעות מכך שהוא לא קיים הינם נהלים לכל ממלאי התפקידים ונהלי הפעלה של העסק.
 
מה תפקידן של כל אחד מהכלים שמנינו כאן:
 
תוכנית עסקית – תפקידה של התוכנית העסקית הינו לבחון את כלל הנושאים הקשורים במיזם או בעסק שאנו מקימים, להגדיר היטב את המיזם והשירותים שהוא מאפשר, להגדיר את הלקוחות, השוק, התחרות וההתמודדות עם המתחרים, להגדיר את החזון, המטרות האסטרטגיות, התהליכים העסקיים, אסטרטגיה שיווקית וכמובן מודלים עסקיים ובסופו של דבר לאגד את כל התהליך תחת כנפיים פיננסיות ולבנות תוכנית פיננסית. באמצעות תוכנית עסקית טובה אנו מגדירים את המיזם על כל היבטיו.
 
תוכנית עבודה – לאחר שסיימנו את כתיבת תוכנית עסקית אנו לכאורה יכולים לקחת אותה ולהקים את העסק או לדחוף את המיזם קדימה. אולם תוכנית עסקית איננה תוכנית עבודה אלא תוכנית אסטרטגית המגדירה את התהליכים והנושאים השונים ומתווה את הדרך אולם איננה מהווה תוכנית עבודה בה רשומות מטלות לוחות זמנים שאותם אפשר להתחיל ולבצע...תפקידה של תוכנית העבודה הוא לקחת את כל מה שהוגדר בתוכנית העסקית , לפרק זאת למטלות, לוח זמנים ותקציבים ולהוות מסמך עבודה הכולל את כלל המטלות שיש לבצע על מנת להקים את העסק כפי שהוגדר בתוכנית העסקית.
 
נהלי עבודה – אחד הנושאים המרכזיים המשפיעים על הצלחת העסק או המיזם הינה חלוקת תפקידים נכונה בין כל ממלאי התפקידים, קשרי גומלין נכונים ביניהם וכמובן ביצוע של כל מה שכל אחד נדרש לבצע על פי זמנים ותהליכים. דברים אלו יש להגדיר ולרשום שכן לאחר שהגדרנו ורשמנו אותם הם ברורים מאוד, כל אחד יודע בדיוק מה מצופה ממנו, מה תפקידו ומה תחומי האחריות שלו וכמובן כיצד הוא ותפקידו מתממשקים ומשתלבים בתוך כלל הצוות לכוח חזק ויעיל. לצערי חלק גדול מהעסקים אינו מבין שיש לבנות את ספר נהלי העבודה לפני הקמת העסק ובחודשים הראשונים להפעלתו לעדכן אותו ולהתאימו באופן מוחלט למצב בשטח ולדרישות העסק הספציפי. בחלק לא קטן של העסקים לומדים בדרך הקשה כי יש צורך בכתיבת נהלי עבודה ומשלמים מחיר יקר עד שמגדירים את הנהלים וכותבים אותם.
 
מסיבות אלו, מומלץ לכל עסק או מיזם לבנות את כל הכלים שמנינו כאן:
 
תוכנית עסקית.
תוכנית עבודה.
נהלי עבודה לעסק/מיזם.

 
ליצירת קשר בנושא פיתוח עסקי, כתיבת תוכנית עסקית או יעוץ עסקי
 
אייל כוכבא
050-9375123
eyal@business-plan.co.il

המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות ©  1999-2013


 
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים