My Google+ -7D0716B8F9F40BC2098AF84118A8FEA7המרכז לתכנון עסקי - האם תוכנית עסקית מספיקה
המרכז לתכנון עסקי                               
                           050-9375123
 
 
דף הבית >> מאמרים >> האם תוכנית עסקית מספיקה
האם תוכנית עסקית מספיקה ?
 
במקרים רבים יזמים מקימים את המיזם או העסק שלהם ללא בניית תוכנית עסקית. למצב זה עלולות להיות הלכות מרחיקות לכת על סיכויי ההצלחה של המיזם. יזמים שיתקדמו ללא בניית תוכנית עסקית אלא על פי האינטואיציה האישית שלהם בלבד, עלולים למצוא את עצמם במצבים לא נעימים שיכולים להגיע עד לכשלון טוטלי וסגירת המיזם.
 
ישנם יזמים אחרים אשר מבינים כי אי אפשר לקדם מיזם או להקים עסק על סמך תחושות בלבד ולכן הם בונים תוכנית עסקית במקרים מסויימים בעצמם ובמקרים רבים אחרים הם מסתייעים באנשי מקצוע. חלק גדול מאותם יזמים חושב שהכנת התוכנית העסקית היא הצעד היחידי שיש לבצע ברמה התכנונית לפני הקמת העסק והמיזם ולכן הם ניגשים להקמה מיד עם תום הכנת התוכנית העסקית. זה אכן מה שעליהם לעשות אולם בנוסף לתוכנית העסקית על כל יזם המעוניין להקים את המיזם או העסק שלו באופן טוב ומקצועי ולהגדיל משמעותית את סיכויי ההצלחה שלו לבצע עוד תהליכים הנדרשים בכל עסק או מיזם:
 
  1. בניית תוכנית עבודה המתבססת על התוכנית העסקית. תוכנית העבודה מתייחסת למטרות שהוגדרו בתוכנית העסקית ומגדירה את הדרך הנכונה להשגת אותן מטרות. חשוב לזכור כי תוכנית עסקית הינה מסמך אסטרטגי ולא תוכנית פעולה ולכן לאחר הכנת התוכנית העסקית יש להכין תוכנית פעולה להקמה וניהול המיזם או העסק. תוכנית כזו נקראת תוכנית עבודה.
  2. בניית צוות כפי שהוגדר בתוכנית העסקית. כדי להתחיל את קידום המיזם או הקמת העסק ותפעולו יש לגייס צוות המתאים למיזם. מי בעלי המקצוע ומה מספר העובדים שיגויסו מוגדר בתוכנית העסקית.
  3. ארגון המיזם מהבחינה המשפטית. יש לבחון את כל התחומים להם יש נגיעה משפטית ולתת להם מענה משפטי. זה כולל כמובן את הסכם המייסדים בין היזמים, הסכמי העסקה לכל העובדים, הסכמים הקשורים לשיתופי פעולה עם גופים שונים, הצהרות משפטיות כאלו ואחרות בעיקר כאלו הנדרשות באתרי אינטרנט או למתן שירותים אינטרנטיים שונים ועוד נקודות רבות הדורשות את המעטפת המשפטית הנכונה.
  4. בנייה נכונה של מבנה החברה, חלוקת תפקידים, הגדרת תפקידו של כל אחד מהעובדים ובניית נהלי עבודה הנדרשים לצורך פעולת בעלי התפקידים השונים ולצורך הגדרת יחסי הגומלין ביניהם.
  5. חשוב מאוד להגדיר את התהליך השיווקי ולבנות תוכנית שיווק ומכירות המתבססת גם היא על התוכנית העסקית אולם משרטטת באופן ברור מה לעשות, כיצד לעשות זאת ומה העלויות הנדרשות לצורך ביצוע התוכנית. חשוב שתהליכי השיווק יתוכננו על ידי גורמי שיווק מנוסים אולם את העבודה בפועל יעשו עובדי החברה או המיזם.
 
ישנן עוד פעולות שצריך ונכון לבצע עם תום הכנת התוכנית העסקית אולם לא נפרט את כולן מפאת קוצר היריעה. מה שחשוב להבין הוא שתוכנית עסקית היא תנאי הכרחי להקמת עסק ולקידום מיזם אולם ללא ביצוע פעולות נוספות מעבר לכתיבת התוכנית העסקית הסיכויים ששל המיזם להצליח יהיו קטנים בהרבה.


 
ליצירת קשר בנושא פיתוח עסקי, כתיבת תוכנית עסקית או יעוץ עסקי
 
אייל כוכבא
050-9375123
eyal@business-plan.co.il

המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות ©  1999-2013

 
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים