My Google+ -7D0716B8F9F40BC2098AF84118A8FEA7תוכנית עסקית-יעוץ עסקי-יועץ עסקי-סטארט אפ-אתר אינטרנט-אפליקציה
המרכז לתכנון עסקי                               
                           050-9375123
 
 
דף הבית >> מאמרים >> האם מודל עסקי ללא תוכנית עסקית מספק
האם מודל עסקי ללא תוכנית עסקית מספיק ?
 
מדי פעם מגיע אלי יזם שמעוניין שאבנה עבורו מודל עסקי. הוא לא חושב שיש לו צורך בתוכנית עסקית והוא גם לא רוצה שאבנה עבורו תוכנית עסקית אלא מבקש ממני שאבנה לו רק מודל עסקי. ברוב המקרים ההסבר של היזם לכך הינו שהוא יודע בדיוק מה הוא רוצה לעשות, מבין בדיוק כיצד הוא רוצה לפתח את האפליקציה או את אתר האינטרנט של המיזם וחסר לו רק המודל העסקי. בחלק מהמקרים היזם מסביר את חוסר הצורך בתוכנית עסקית בכך שהוא כבר גייס סכום ראשוני ולכן אין לו צורך במסמך כמו תוכנית עסקית כיוון שהוא לא צריך ברגע זה לגייס כסף. כשאני שואל אותו מהיכן הגיע הצורך שלו לבניית מודל עסקי הוא בדרך כלל עונה שהמשקיע שלח אותו כיוון שהוא לא בדיוק ידע כיצד בונים את המודל העסקי ומהו המודל העסקי הנכון למיזם שלו.
 
נשאלת השאלה האם תוכנית עסקית היא מסמך שכותבים למשקיע כדי שיהיה מוכן להשקיע כסף בסטארט אפ שלנו או שתוכנית עסקית היא משהו אחר. ואם לא צריך תוכנית עסקית אלא לצורך המשקיעים וגיוס ההון אז מדוע צריכים לבנות מודל עסקי ?
 
שאלה נוספת שיש לשאול היא מהו מודל עסקי ?
 
התשובה על כך שונה בהתאם למשיב ובהתאם לרמת העומק שרוצים לענות. המודל העסקי הינה הדרך בה חברה עסקית מעלה את הערך שלה, מייצרת הכנסות ומרוויחה בעקבות ההכנסות שהגיעו. כשאני בונה תוכנית עסקית אני מוביל את תהליך בניית העסק בנתיב מסויים שבסופו אמור להיות ברור לי וליזמים מהו המודל העסקי , כיצד החברה תייצר הכנסות וכיצד היא גם תרוויח. תוך כדי תהליך בניית התוכנית העסקית אנו מגדירים מהם הצרכים שעליהם אנו נותנים מענה, מי הלקוחות הפוטנציאליים של המוצרים או השירותים שאנו מספקים, מי המתחרים שלנו ומה המוצרים או השירותים שלהם וכמובן מהם היתרונות התחרותיים שלנו שבאמצעותם אנו מתכננים להתמודד עם המתחרים שלנו. אנו מגדירים מהו פוטנציאל השוק ומהן המגמות הקיימות בשוק המשפיעות על המיזם שלנו ועל תהליך ההכנסות והמכירות. זוהי השכבה הבסיסית ביותר שלך המודל העסקי אשר מתייחסת לסביבה העסקית, למתחרים וליכולת שלנו להתמודד איתם. אנו כבר מתחילים להבין כי המודל העסקי הינו חלק מהתוכנית העסקית והתוכנית העסקית הינה הדרך להגשמת המודל העסקי. השלב הבא בבניית תוכנית עסקית הינה הגדרת התהליך העסקי מתחילתו ועד סופו. על התוכנית העסקית לבנות תהליך מוגדר הנמשך 3-5 שנים. על התהליך לכלול גם אסטרטגיה שיווקית שעליה להתאים לכל שלבי התהליך העסקי שהגדרנו בתוכנית העסקית. בסיום התהליך אנו מגדירים את השפיץ של המודל העסקי שהוא הדרך בה יגיע הכסף דהיינו מהם מקורות ההכנסה, כיצד יוגדרו הסכומים וכיצד יתבצע התשלום. עם סיום הבנייה של תהליכים אלו אני בונה תוכנית פיננסית הממחישה באופן מלא את פעולת המודל העסקי לצד כל הפרמטרים הפיננסיים הנוספים אשר ניתן להגדיר מתוכנית פיננסית.
 
לסיכום, אנו רואים כי מודל עסקי ללא תוכנית עסקית אינו בר קיימה וכמובן שרובה של התוכנית העסקית הינה אחד מהרבדים של המודל העסקי המורחב ולכן מי שרוצה שיהיה לו מודל עסקי יציב ורציני נדרש לבנות לסטארט אפ שלו תוכנית עסקית רצינית ומקצועית שמגדירה היטב בעצם קיומה את המודלים העסקיים הנכונים והמתאימים לאותו סטארט אפ.

 
מדי פעם מגיע אלי יזם שמעוניין שאבנה עבורו מודל עסקי. הוא לא חושב שיש לו צורך בתוכנית עסקית והוא גם לא רוצה שאבנה עבורו תוכנית עסקית אלא מבקש ממני שאבנה לו רק מודל עסקי. ברוב המקרים ההסבר של היזם לכך הינו שהוא יודע בדיוק מה הוא רוצה לעשות, מבין בדיוק כיצד הוא רוצה לפתח את האפליקציה או את אתר האינטרנט של המיזם וחסר לו רק המודל העסקי. בחלק מהמקרים היזם מסביר את חוסר הצורך בתוכנית עסקית בכך שהוא כבר גייס סכום ראשוני ולכן אין לו צורך במסמך כמו תוכנית עסקית כיוון שהוא לא צריך ברגע זה לגייס כסף. כשאני שואל אותו מהיכן הגיע הצורך שלו לבניית מודל עסקי הוא בדרך כלל עונה שהמשקיע שלח אותו כיוון שהוא לא בדיוק ידע כיצד בונים את המודל העסקי ומהו המודל העסקי הנכון למיזם שלו.
 
נשאלת השאלה האם תוכנית עסקית היא מסמך שכותבים למשקיע כדי שיהיה מוכן להשקיע כסף בסטארט אפ שלנו או שתוכנית עסקית היא משהו אחר. ואם לא צריך תוכנית עסקית אלא לצורך המשקיעים וגיוס ההון אז מדוע צריכים לבנות מודל עסקי ?
 
שאלה נוספת שיש לשאול היא מהו מודל עסקי ?
 
התשובה על כך שונה בהתאם למשיב ובהתאם לרמת העומק שרוצים לענות. המודל העסקי הינה הדרך בה חברה עסקית מעלה את הערך שלה, מייצרת הכנסות ומרוויחה בעקבות ההכנסות שהגיעו. כשאני בונה תוכנית עסקית אני מוביל את תהליך בניית העסק בנתיב מסויים שבסופו אמור להיות ברור לי וליזמים מהו המודל העסקי , כיצד החברה תייצר הכנסות וכיצד היא גם תרוויח. תוך כדי תהליך בניית התוכנית העסקית אנו מגדירים מהם הצרכים שעליהם אנו נותנים מענה, מי הלקוחות הפוטנציאליים של המוצרים או השירותים שאנו מספקים, מי המתחרים שלנו ומה המוצרים או השירותים שלהם וכמובן מהם היתרונות התחרותיים שלנו שבאמצעותם אנו מתכננים להתמודד עם המתחרים שלנו. אנו מגדירים מהו פוטנציאל השוק ומהן המגמות הקיימות בשוק המשפיעות על המיזם שלנו ועל תהליך ההכנסות והמכירות. זוהי השכבה הבסיסית ביותר שלך המודל העסקי אשר מתייחסת לסביבה העסקית, למתחרים וליכולת שלנו להתמודד איתם. אנו כבר מתחילים להבין כי המודל העסקי הינו חלק מהתוכנית העסקית והתוכנית העסקית הינה הדרך להגשמת המודל העסקי. השלב הבא בבניית תוכנית עסקית הינה הגדרת התהליך העסקי מתחילתו ועד סופו. על התוכנית העסקית לבנות תהליך מוגדר הנמשך 3-5 שנים. על התהליך לכלול גם אסטרטגיה שיווקית שעליה להתאים לכל שלבי התהליך העסקי שהגדרנו בתוכנית העסקית. בסיום התהליך אנו מגדירים את השפיץ של המודל העסקי שהוא הדרך בה יגיע הכסף דהיינו מהם מקורות ההכנסה, כיצד יוגדרו הסכומים וכיצד יתבצע התשלום. עם סיום הבנייה של תהליכים אלו אני בונה תוכנית פיננסית הממחישה באופן מלא את פעולת המודל העסקי לצד כל הפרמטרים הפיננסיים הנוספים אשר ניתן להגדיר מתוכנית פיננסית.
 
לסיכום, אנו רואים כי מודל עסקי ללא תוכנית עסקית אינו בר קיימה וכמובן שרובה של התוכנית העסקית הינה אחד מהרבדים של המודל העסקי המורחב ולכן מי שרוצה שיהיה לו מודל עסקי יציב ורציני נדרש לבנות לסטארט אפ שלו תוכנית עסקית רצינית ומקצועית שמגדירה היטב בעצם קיומה את המודלים העסקיים הנכונים והמתאימים לאותו סטארט אפ.
 
מדי פעם מגיע אלי יזם שמעוניין שאבנה עבורו מודל עסקי. הוא לא חושב שיש לו צורך בתוכנית עסקית והוא גם לא רוצה שאבנה עבורו תוכנית עסקית אלא מבקש ממני שאבנה לו רק מודל עסקי. ברוב המקרים ההסבר של היזם לכך הינו שהוא יודע בדיוק מה הוא רוצה לעשות, מבין בדיוק כיצד הוא רוצה לפתח את האפליקציה או את אתר האינטרנט של המיזם וחסר לו רק המודל העסקי. בחלק מהמקרים היזם מסביר את חוסר הצורך בתוכנית עסקית בכך שהוא כבר גייס סכום ראשוני ולכן אין לו צורך במסמך כמו תוכנית עסקית כיוון שהוא לא צריך ברגע זה לגייס כסף. כשאני שואל אותו מהיכן הגיע הצורך שלו לבניית מודל עסקי הוא בדרך כלל עונה שהמשקיע שלח אותו כיוון שהוא לא בדיוק ידע כיצד בונים את המודל העסקי ומהו המודל העסקי הנכון למיזם שלו.
 
נשאלת השאלה האם תוכנית עסקית היא מסמך שכותבים למשקיע כדי שיהיה מוכן להשקיע כסף בסטארט אפ שלנו או שתוכנית עסקית היא משהו אחר. ואם לא צריך תוכנית עסקית אלא לצורך המשקיעים וגיוס ההון אז מדוע צריכים לבנות מודל עסקי ?
 
שאלה נוספת שיש לשאול היא מהו מודל עסקי ?
 
התשובה על כך שונה בהתאם למשיב ובהתאם לרמת העומק שרוצים לענות. המודל העסקי הינה הדרך בה חברה עסקית מעלה את הערך שלה, מייצרת הכנסות ומרוויחה בעקבות ההכנסות שהגיעו. כשאני בונה תוכנית עסקית אני מוביל את תהליך בניית העסק בנתיב מסויים שבסופו אמור להיות ברור לי וליזמים מהו המודל העסקי , כיצד החברה תייצר הכנסות וכיצד היא גם תרוויח. תוך כדי תהליך בניית התוכנית העסקית אנו מגדירים מהם הצרכים שעליהם אנו נותנים מענה, מי הלקוחות הפוטנציאליים של המוצרים או השירותים שאנו מספקים, מי המתחרים שלנו ומה המוצרים או השירותים שלהם וכמובן מהם היתרונות התחרותיים שלנו שבאמצעותם אנו מתכננים להתמודד עם המתחרים שלנו. אנו מגדירים מהו פוטנציאל השוק ומהן המגמות הקיימות בשוק המשפיעות על המיזם שלנו ועל תהליך ההכנסות והמכירות. זוהי השכבה הבסיסית ביותר שלך המודל העסקי אשר מתייחסת לסביבה העסקית, למתחרים וליכולת שלנו להתמודד איתם. אנו כבר מתחילים להבין כי המודל העסקי הינו חלק מהתוכנית העסקית והתוכנית העסקית הינה הדרך להגשמת המודל העסקי. השלב הבא בבניית תוכנית עסקית הינה הגדרת התהליך העסקי מתחילתו ועד סופו. על התוכנית העסקית לבנות תהליך מוגדר הנמשך 3-5 שנים. על התהליך לכלול גם אסטרטגיה שיווקית שעליה להתאים לכל שלבי התהליך העסקי שהגדרנו בתוכנית העסקית. בסיום התהליך אנו מגדירים את השפיץ של המודל העסקי שהוא הדרך בה יגיע הכסף דהיינו מהם מקורות ההכנסה, כיצד יוגדרו הסכומים וכיצד יתבצע התשלום. עם סיום הבנייה של תהליכים אלו אני בונה תוכנית פיננסית הממחישה באופן מלא את פעולת המודל העסקי לצד כל הפרמטרים הפיננסיים הנוספים אשר ניתן להגדיר מתוכנית פיננסית.
 
לסיכום, אנו רואים כי מודל עסקי ללא תוכנית עסקית אינו בר קיימה וכמובן שרובה של התוכנית העסקית הינה אחד מהרבדים של המודל העסקי המורחב ולכן מי שרוצה שיהיה לו מודל עסקי יציב ורציני נדרש לבנות לסטארט אפ שלו תוכנית עסקית רצינית ומקצועית שמגדירה היטב בעצם קיומה את המודלים העסקיים הנכונים והמתאימים לאותו סטארט אפ.


 
ליצירת קשר בנושא פיתוח עסקי, כתיבת תוכנית עסקית או יעוץ עסקי
 
אייל כוכבא
050-9375123
eyal@business-plan.co.il

המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות ©  1999-2014

 
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים