My Google+ -7D0716B8F9F40BC2098AF84118A8FEA7תוכנית עסקית-יעוץ עסקי-ייעוץ עסקי-יועץ עסקי-סטארט אפ-אתר אינטרנט-אפליקציה-גיוס הון-תוכנית עסקית לדוגמא
המרכז לתכנון עסקי                               
                           050-9375123
 
 
דף הבית >> מאמרים >> בניית תוכנית עסקית לאפליקציה
בניית תוכנית עסקית לאפליקציה

יזמים רבים שעולה להם בראש רעיון להקמת עסק המופעל באמצעות אפליקציה לא מודעים לכך שמדובר על הקמת עסק ורק אחר כך על בניית אפליקציה ומתן שרותים באמצעותה שכן בראשם ובחזונם עומדת האפליקציה לבד ולא עסק שלם המוקם בעזרת תוכנית עסקית ובעזרת אמצעים נוספים. יזמים אלו חושבים שלאחר חשבו על האפליקציה עליהם לרוץ ולפתח אותה מהר ככל האפשר שכן הם פוחדים שלא יספיקו להיות ראשונים שיפתחו את האפליקציה הזו. כל זאת מבלי לכתוב לעצמם תוכנית עסקית, בלי לבנות צוות רציני, בלי ללמוד את השוק באופן הנכון ובלי לעשות פעולות רבות הנדרשות בעת הקמת עסק ובודאי כשמדובר על עסק אינטרנטי המיועד להגיע לווליום פעילות גבוה מאוד בתוך תקופה יחסית קצרה.

במאמר זה נתמקד בבניית תוכנית עסקית לאפליקציה וכמובן גם  בכתיבת התוכנית העסקית לאחר שתסיימו את הכנתה.

המבנה הכללי של תוכנית עסקית לאפליקציה דומה למדי למבנה של תוכנית עסקית לכל עסק אחר אולם יש בה את הנושאים הייחודיים לאפליקציה. החלק הראשון של התוכנית העסקית אמור להבהיר את הצרכים העיקריים שעבורם אנו בונים את העסק והאפליקציה ואת הפתרון שאנו מתכננים לאותם צרכים. חשוב גם להציג כבר בשלב זה את סטטוס המיזם ומה ההישגים שלכם עד כה.

החלק השני בתוכנית העסקית אמור לסקור את השוק שבו אמורה האפליקציה לפעול. חשוב לנתח מה גודל השוק, מה סוגי הלקוחות ומהם פלחי השוק השונים. יש חשיבות להתייחס גם לערוצי ההפצה בשוק ולשרשרת המזון של הלקוחות והשרותים השונים שאתם מתכננים לספק. בפרק זה יש להסביר היטב את כל הנתונים הרלבנטיים לשוק המטרה שלכם.

בחלק הבא עליכם לבצע ניתוח מקצועי ורציני של התחרות והמתחרים. חשוב שתסקרו את המתחרים העיקריים בשוק. יש צורך לכתוב מספר מילים על כל מתחרה ועל יתרונותיו וחסרונותיו לעומתכם. חשוב בסופו של פרק זה להגדיר באופן ברור ופשוט את היתרונות התחרותיים שלכם אל מול המתחרים ובמידה ויש לכם גם חסרונות משמעותיים יש חשיבות לציין כיצד אתם מתכננים לתת מענה לאותם חסרונות.

יש חשיבות ליצור פרק המציג את אנשי המפתח המרכזיים של הסטארט אפ שלכם. יש להציג את היזמים, את חברי ה – Advisory board במידה ויש, ואם ישנם עוד אנשים בעלי חשיבות למיזם עליכם להציג גם אותם. יש לכתוב מספר שורות ולא יותר מכך על כל אחד המציגות את עיקרי התכונות, הכישורים והנסיון של אותו אדם הרלבנטיים למיזם שלכם.

הפרק המרכזי הבא בכל תוכנית עסקית הינו פרק האסטרטגיה, שיווק ומודלים עסקיים. עליכם לבנות תהליך עסקי ואסטרטגי למספר השנים הראשונות. על התהליך להיות ריאלי וישים כך שמי שבוחן אותו לא יחשוב שאתם לא בכיוון. חשוב לבנו את התהליכים השיווקיים המלווים את שלבי הפעילות שהגדרתם בתוכנית האסטרטגית ולפרט באופן ברור את המודלים העסקיים בהם אתם מתכוונים לפעול ולהבהיר היטב מהו מקור ההכנסות של הסטארט אפ שלכם.

אחד הפרקים המרכזיים שיש לבנות בכל תוכנית עסקית הינה התוכנית הפיננסית. על תוכנית זו להביא בחשבון את כל ההוצאות המתוכננות בכל אחד משלבי התהליך האסטרטגי ותהליכי השיווק כולל בניית תוכנית כוח אדם מלאה לשנים בהן אתם בונים תוכנית עסקית. תחזית ההכנסות תתבסס על המודלים העסקיים שהגדרתם ועל התהליכים האסטרטגיים שבניתם. בסופו של דבר התוכנית הפיננסית תומכת את התוכנית העסקית בכל הנוגע לתהליכים הפיננסיים הנדרשים.

ככל שתבנו באופן מקצועי ונכון את התוכנית העסקית כך יקל עליכם להוציא לפועל את הסטארט אפ שלכם, להשיק את האפליקציה ולגייס את הכסף הנדרש להמשך הפעילות שלכם.

 
ליצירת קשר בנושא פיתוח עסקי, כתיבת תוכנית עסקית או יעוץ עסקי
 
אייל כוכבא
050-9375123
eyal@business-plan.co.il

המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות ©  1999-2018
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים