My Google+ -7D0716B8F9F40BC2098AF84118A8FEA7תוכנית עסקית-יעוץ עסקי-יועץ עסקי-סטארט אפ-אתר אינטרנט-אפליקציה-גיוס הון
המרכז לתכנון עסקי                               
                           050-9375123
 
 
דף הבית >> מאמרים >> בניית כוח אדם נכונה
בניית כוח אדם נכונה
 
במהלך פיתוח עסקי תוך כדי בניית תוכנית עסקית אנו בוחנים את כלל התהליכים שהסטארט אפ שלנו אמור לעבור בשנים הקרובות. לאחר שבחנו את התהליכים השונים אנו בונים את כל מה שנדרש כדי להוציא לפועל את התוכנית העסקית. לצורך זה אנו בונים גם תוכנית כוח אדם המתייחסת לצרכים העולים מהתהליכים הנדרשים ומהתוכנית העסקית.
 
בניית תוכנית כוח האדם מתייחסת גם למחלקות השונות שיש בסטארט אפ שלנו. כל סוג עובדים מוגדר באופן נפרד אולם בכל אחת מהמחלקות אנו מתייחסים לשלבי הפעילות המתוכננים בתקופת התוכנית העסקית וקובעים את סוג העובדים ואת מספר העובדים בכל אחד מהמקצועות בהתאם לשלבי ההתקדמות של הסטארט אפ.
 
בדרך כלל העובדים הראשונים שיש צורך לגייס הינם אנשי הפיתוח. עלויות עובדים אלו גבוהות מאוד ולכן יש צורך לבחון היטב האם יש באמת צורך לגייס כל אחד מאנשי הפיתוח ואם כן, מתי נכון לגייס אותו. חשוב שבאמת תגייסו את אנשי הפיתוח בזמן ולא מוקדם מידי כיוון שכל חודש של כל עובד פיתוח עולה כ – 10,000 $ ומאידך איחור בגיוס של אנשי הפיתוח עלול לגרום לאיחור בפיתוח המערכת ובתחילת הפיילוט.
 
המחלקה השנייה שהעובדים המרכיבים אותה עולים כסף רב הינה מחלקת השיווק והמכירות. בדרך כלל בתוכנית עסקית של חברות סטארט אפ אינטרנטיות או של אפליקציות, מחלקת השיווק ומחלקת המכירות מאוחדות. בכל מקרה, יש צורך בבניית כוח האדם במחלקת השיווק והמכירות בהתאם למדינות בהן מבוצעת פעילות. התוכנית העסקית מתחילה את התהליך בדרך כלל בביצוע פיילוט שבמירב המקרים מבוצע בישראל. לאחר מכן אנו בונים את התהליך כך שיתחיל פיילוט במדינה הראשונה המוגדרת בתוכנית העסקית ובסופו של דבר מבוצעת פעילות עסקית במדינות נוספות בהתאם להגדרת התוכנית העסקית.
 
בכל אחת מהמדינות הללו יש צורך בצוות שיווק ומכירות אשר ימנה במירב המקרים בין 4-6 אנשי שיווק מסוגים שונים. כל אחד מאנשי שיווק אלו עולה בין 80,000 $ ל – 100,000 $ לשנה ולכן יש צורך לבחון היטב גם את מספר העובדים בתחום השיווק כיוון שכל אחד מהם עולה כל כך הרבה.
 
בגלל כל הסיבות הללו, בזמן בניית התוכנית העסקית וכמובן שגם במהלך הרצת החברה בפועל יש להביא בחשבון כי אחד משני הגורמים לעלויות והוצאה גבוהה היא שכר העובדים. הוצאה זו אמורה להיות בין 5% ממחזור המכירות לפחות לבין 20% מהמחזור לכל היותר. ככל שנבנה את כוח האדם נכון יותר ונתכנן את התוכנית העסקית גם בתחום כוח האדם טוב יותר, נוכל לחסוך הוצאות שאינן דרושות באמת להצלחת הסטארט אפ שלנו.
 
כוח האדם מעצם היותו אחת משתי ההוצאות הגבוהות בחברה עסקית בכלל ובסטארט אפ בפרט מחייב אותנו לבנות אותו בתשומת לב ובעת בניית התוכנית העסקית עלינו לבחון כל אפשרות להקטין אותו ולבחון חלופות אפשריות פתרונות נוספים כגון פיתוח האפליקציה או אתר האינטרנט באמצעות חברה חיצונית ב - Out–sourcing או ביצוע תהליכי השיווק וניהול השיווק על ידי חברת שיווק חיצונית כך שלא יהיה צורך להחזיק כמעט עובדי פיתוח ואנשי שיווק.


 
ליצירת קשר בנושא פיתוח עסקי, כתיבת תוכנית עסקית או יעוץ עסקי
 
אייל כוכבא
050-9375123
eyal@business-plan.co.il

המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות ©  1999-2014

 
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים