My Google+ -7D0716B8F9F40BC2098AF84118A8FEA7תוכנית עסקית-יעוץ עסקי-יועץ עסקי-סטארט אפ
המרכז לתכנון עסקי                               
                           050-9375123
 
 
דף הבית >> מאמרים >> ביצוע תוכנית עסקית
ביצוע תוכנית עסקית
 
אחד מלקוחותי סיים לפתח את האפליקציה שלו. במהלך הפיתוח בנינו תוכנית עסקית ובמקביל התקיים תהליך של משא ומתן אל מול אחד הגופים הגדולים במשק שאיתרנו את התאמתו לביצוע פיילוט במהלך בניית התוכנית העסקית. הלקוחות הטבעיים של רותה אפליקציה הינם גופים גדולים במקרים רבים ממשלתיים ולכן מחזור המכירה וסגירת עיסקה מול כל לקוח הינו ארוך ומורכב. מאידך, כל לקוח הינו לקוח גדול יחסית, מורכב ומחייב תהליכים משפטיים מורכבים והתמודדות עם סוגיות לא פשוטות של עבודה מול גופים ציבוריים, המנעות ממכרזים ועוד.  יאפשר משתמשים רבים מאוד וכמובן שהפוטנציאל העסקי לרווחיות גדול מאוד בהתאמה. מסיבה זו הצלחת התהליך מול הלקוח הראשון עימו מבוצע הפיילוט מאוששת את ההנחות הבסיסיות של התוכנית העסקית ומאמתת את תהליך השיווק והמכירה ללקוח גדול.
 
בעוד כשבועיים יתחיל ביצוע הפיילוט והיזמים רצו לקיים שני תהליכים המוגדרים כיום בתוכנית העסקית כתהליכים שיש לקיים לאחר תחילת הפיילוט בישראל:
 
  1. גיוס הון שיאפשר לגייס מספר אנשי פיתוח על מנת להעביר את הטכנולוגיה מחברת הפיתוח שעשתה זאת במיקור חוץ לידיים שלנו וכן לגמר הפיתוח ובעיקר למימון הפיילוט שיבוצע בחו"ל מיד עם תום הפיילוט בארץ.
  2. פנייה למספר לקוחות גדולים בחו"ל כדי שתהיה אפשרות להתחיל את התהליך העסקי מיד עם תום הפיילוט (למרות שבתוכנית העסקית מוגדרת תחילת פעילות בחו"ל רק לאחר סיום הפיילוט בישראל).
 
התקיימה ישיבה אסטרטגית בה עלו נימוקים רבים בעד ובנגד כל אחד מהתהליכים שהוגדרו למעלה. ובסופה של הישיבה הוחלט לבצע את הפעילויות הבאות:
 
  1. התמקדות בפיילוט בישראל (כפי שנכתב בתוכנית העסקית) והשקעת מירב המאמצים על מנת לאסוף משתמשים רבים ככל שניתן והגברת השימוש של כל אחד מהמשתמשים באפליקציה. כל זאת כדי שבשלב הבא תהיה לנו יכולת להציג הצלחה גם במישור כמות המשתמשים וגם במישור כמות השימוש באפליקציה.
  2. הפקת מירב הלקחים הטכנולוגיים והתפעוליים שיעלו במהלך הפיילוט וגיוס איש טכני מוביל במהלך הפיילוט כדי שיוכל להתחיל ללמוד את הטכנולוגיה ואת המערכת כיוון שהמטרה היא מספר חודשים לאחר מכן לקחת את כלל התהליכים הטכנולוגיים, הפיתוח והתפעול אל תוך החברה תוך עזיבה הדרגתית של החברה החיצונית שפיתחה את האפליקציה.
 
הוחלט גם שמיד עם תום השלב הראשון של הפיילוט כשנחוש שמטרות הפיילוט הושגו, יש מספיק משתמשים כולל סטטיסטיקות לגבי זמן השימוש של כל אחד מהם במערכת תמשיך החברה לשלב הבא של התוכנית העסקית ותתחיל פעילות בשני התחומים הבאים כפי שהוגדר בתוכנית העסקית:
 
  1. תתחיל פעילות שיווקית בחו"ל שמטרתה לאתר את הלקוחות הטובים ביותר לשלב זה, לנהל איתם תהליך של משא ומתן ובסופו של דבר לחתום איתם על הסכם ולהתחיל לתת להם את שירותי האפליקציה. חשוב להגיע למשא ומתן כגון זה עם תוצאות טובות של הפיילוט הראשוני ועם בטחון מלא של היזמים ביכולות ובביצועי המערכת.
  2. תבוצע פנייה אל המשקיעים שלדעתנו יש סיכוי שישקיעו ויתחיל תהליך של גיוס הון במטרה לגייס את הסכומים הנדרשים להשקת המיזם בחו"ל ולתפעולו בשנה הבאה. גם לתהליך זה רצוי מאוד להגיע לאחר שיש מסקנות ברורות מהפיילוט ומודלים עסקיים מוכנים.
 
חשוב לזכור כי לכל שלב בביצוע קידום המיזם כל פי תוכנית עסקית יש את העיתוי המתאים ורצוי לא להמתין אולם גם לא להקדים את המאוחר.


 
ליצירת קשר בנושא פיתוח עסקי, כתיבת תוכנית עסקית או יעוץ עסקי
 
אייל כוכבא
050-9375123
eyal@business-plan.co.il

המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות ©  1999-2013
 
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים