My Google+ -7D0716B8F9F40BC2098AF84118A8FEA7תוכנית עסקית-יעוץ עסקי-יועץ עסקי-סטארט אפ
המרכז לתכנון עסקי                               
                           050-9375123
 
 

אבלואציה נכונה בהשקעת סיד

דף הבית >> מאמרים >> אבלואציה נכונה בהשקעת סיד

מהי האבלואציה הנכונה להשקעת Seed

יזמים רבים שואלים את עצמם ואת הסובבים אותם מהי האבלואציה הנכונה להשקעה במיזם שלהם. כמה אחוזים נכון לתת למשקיעים עבור ההשקעה שלהם בחברה. לעיתים נשאלת השאלה מדוע לא לבחון את האבלואציה על פי פוטנציאל השוק בהנחה שיש להם תוכנית עסקית ופוטנציאל השוק הוגדר בה.

כדי לענות על שאלת האבלואציה הנכונה של השקעה בסטארט אפ הנמצא בתחילת דרכו חשוב שנבין מהם הנכסים המצויים בידו. בדרך כלל בשלבים מוקדמים אלו הנכסים המרכזיים שיש ליזמים להציג הינם רעיון,  תוכנית עסקית, צוות מרשים, פרוטו טייפ ואולי MVP מוכן להשקה או שהוא נמצא כבר בשוק ואולי בקשה לפטנט שהוגשה לאחרונה.

כל אחד יכול לשאול את עצמו האם נכסים אלו מצדיקים אבלואציה כל שהיא או במילים אחרות היתכן שבשלבים מוקדמים אלו אין לחברת הסטארט אפ הצעירה שלנו ערך כספי גם אם יש לה תוכנית עסקית מבטיחה?. אכן נכון, בשלבים כל כך מוקדמים כשבאמת עוד לא נוצרו דברים משמעותיים אין לחברה ערך כספי כל שהוא.

כיצד מגדירים אבלואציה של חברה עסקית? מהם הכללים שעל פיהם ניתן להגדיר שווי חברה?

חשוב להבין שעל מנת שתהיה אפשרות אמיתית להגדיר שווי חברה חשוב שיהיו לה נכסים כל שהם שכן אחרת מה עומד מאחרי השווי שהוגדר? המצב המקובל הוא להגדיר את שווי החברה בדרך כלל באמצעות תוכנית עסקית באחת מהדרכים הבאות:

 

  1. כאשר לחברה מסוימת יש הכנסות ורווחים בפועל ולא רק על גבי דפי תוכנית עסקית שנבנתה, ניתן להגדיר את שווי אותה חברה על פי הכנסותיה או על פי רווחיה. לדוגמא, חברה מסוימת מרוויחה 2 מיליון $ בשנה, וכאשר מקובל כי מכפיל הרווח באותו תחום הוא פי 5, אזי שווי החברה יוגדר כסכום הרווח כפול 5 כלומר שווי אותה חברה יהיה 10 מיליון $. ישנן נוסחאות מורכבות יותר ושיטות שונות לחישוב שווי חברה אולם בסך הכל הן מתבססות על עקרונות אלו של רווחים או הכנסות והמכפיל המקובל בתחום.
  2. כאשר לחברה אין מכירות אולם ישנם משקיעים אשר השקיעו בה כספים על סמך תוכנית עסקית שהוצגה להם ועבור השקעתם הוקצו להם מניות בחברה בה השקיעו. אחוז המניות מסך כל המניות המונפקות של אותה חברה ביחס לסכום שהושקע עבור רכישת אותן מניות מגדיר את שווי החברה. לדוגמא, משקיע השקיע 2 מיליון $ בחברה ותמורת השקעתו הוקצו לו 50% מהמניות המונפקות של החברה הגדיר את שווי החברה כ – 4 מיליון $.

 

אם כך כיצד אנו יכולים להגדיר את שווי חברת הסטארט אפ הצעירה שלנו? הרי היא לא יכולה להיכלל לא בקבוצה א' ולא בקבוצה ב'?

לשאלה זו תשובה לא כל כך מדעית אולם היא מאוד מעשית. שווי חברת סטארט אפ בשלבים המוקדמים של חייה נקבע על פי כללי השוק החופשי – היצע וביקוש. כלומר, האחוז המינימלי שהמשקיע יהיה מוכן לקבל כאשר הוא משקיע בחברה, יגדיר את שווי החברה באותו רגע. לאחר ההשקעה כמובן ששווי החברה כבר יהיה מוגדר כהלכה שכן סכום מסויים ניתן תמורת אחוז מסויים ממניות החברה...

חשוב שנבין כי המשקיע הממוצע יודע כי אם יידרוש מהיזם לוותר על יותר מדי מניות כבר בשלב כל כך מוקדם, יוציא אותו ממעגל קבלת ההחלטות וייקח ממנו את יכולת ההובלה הוא גורם לכך שהיזם יאבד את הרצון ואת חדוות היזמות שהיא זו המניעה סטארט אפ השלבים מוקדמים ולא שום דבר אחר. לכן האחוזים המירביים שהגיוני שיזם ייקח לעצמו בשלבים כל כך מוקדמים יהיו 50% מהמניות. מאידך, משקיע לא יהיה מוכן להשקיע סכום כספי מהותי אם לא יקבל אחוז משמעותי ממניות החברה בעיקר כשהוא יודע שתוכנית עסקית הגיונית תחייב גיוסי הון נוספים שידללו את אחזקותיו ולכן סביר להניח שבשלבים מוקדמים אלו של אותו סטארט אפ המשקיע לא יהיה מוכן להשקיע גם סכומים בינוניים או נמוכים תמורת פחות מ – 20% מהמניות

מסיבות אלו כתלות בסכום המושקע, בגודל הרעיון ואיכות היזמים, כתלות בשלבי ההתקדמות של אותה חברת סטארט אפ ובפוטנציאל העסקי המוגדר על ידי התוכנית העסקית, האחוזים שיקבל המשקיע תמורת השקעתו בשלב זה ינועו בין 20%-50% ממניות החברה.

 

 

ליצירת קשר בנושא פיתוח עסקי, כתיבת תוכנית עסקית או יעוץ עסקי

אייל כוכבא

050-9375123

eyal@business-plan.co.il

המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות ©  1999-2017

 
 

 

 

 

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים