My Google+ -7D0716B8F9F40BC2098AF84118A8FEA7תוכנית עסקית-יעוץ עסקי-יועץ עסקי-סטארט אפ-אתר אינטרנט-אפליקציה-מודל עסקי-גיוס הון
 
המרכז לתכנון עסקי
בניית תוכנית עסקית, ליווי יזמים
סיוע בהקמת הסטארט אפ שלך
 
                         
        
 Business Development Center   

שילוב פעילויות עסקית וציבורית

Back
דף הבית >> מאמרים >> שילוב פעילויות עסקית וציבורית
סטארט אפ המשלב פעילות עסקית וציבורית
 
ישנם מספר תחומי פעילות שניתן לפעול בהם. אחת החלוקות שאפשר ליצור הינה חלוקה בין פעילות עסקית לפעילות חברתית המיועדת לטובת הציבור שאיננה אמורה לשאת רווחים. לעיתים אנו נתקלים במצבים בהם יש השקה בין סוגי פעילויות אלו ונשאלת השאלה האם יש אפשרות להשקה בין תחומים אלו או שנדרשת הפרדה מוחלטת בין הפעילויות בכל אחת מהקבוצות. מדי פעם אני נתקל בשאלה זו בעת בניית תוכנית עסקית למיזם מסוים ויש צורך לבחון את הנושא ולתת לו את הפיתרון המתאים לאותו סטארט אפ ושיצליח להתאים בו זמנית גם לתוכנית העסקית שאנו בונים וגם לעקרונות המשפטיים הנדרשים משני סוגי הפעילויות השונות העסקית והציבורית/חברתית.
 
באופן עקרוני בניית תוכנית עסקית למיזם עסקי שונה מהותית מבניית תוכנית עסקית למיזם חברתי. במיזם עסקי מהות המיזם הינה רווח כספי ומקסום הרווחיות לאורך זמן ועל סמך עיקרון זה בנויה גם התוכנית העסקית של אותו סטארט אפ. במיזם חברתי מהות המיזם הינה המטרה החברתית שהמיזם מיועד להשיג ולכן בתוכנית העסקית אמורה להוביל את התהליך לכיוון השגת המיזם כשהנושא הפיננסי הינו נתון לתכנון כיוון שאנו אמורים לדעת מה התקציב שיעמוד לרשותנו לצורך השגת המטרות שהוגדרו ובהתאם לתקציב זה אנו מתכננים את המיזם.
 
נושא נוסף חשוב שיש להתחשב בו בעת בניית תוכנית עסקית הינו ששילוב בין מיזם חברתי שאינו אמור לשאת רווחים לבין סטארט אפ או חברה עסקית שמטרתם ליצור רווחים הינו בעייתי אוד כרוב מדינות העולם וקשה מאוד מהבחינה המשפטית. נוסף לכך שיש סתירה פנימית בסיסית בין המטרות כך שתוכנית עסקית אחת תתקשה מאוד להכיל את שני המיזם בו זמנית ויהיה קשה מאוד לתת מענה מקצועי נכון וטוב לחברת סטארט אפ ולמיזם חברתי בתוכנית עסקית אחת אחודה.
 
אם כך מהו הפתרון לבעיה זו בעת שהיא מתעוררת ? האם הפתרון הוא להקים 2 גופים נפרדים ? האם הפתרון הוא להקים גוף אחד חברה בע"מ לצורך קידום התחום העסקי וליצור לה תוכנית עסקית אחרת ובמקביל להקים חל"ץ (חברה לטובת הציבור) או עמותה ציבורית לצורך המיזם החברתי ולבנות לו תוכנית עסקית נפרדת ?
 
בחלק מהמקרים זהו הפתרון ובחלק אחר יש צורך להגדיר את התהליכים הפיננסיים המתנהלים במיזם החברתי בצורה שתיתן מענה משפטי לכך ובמקביל להגדיר את מבנה התהליכים הפיננסיים בסטארט אפ העסקי ואת הקשרים בין התהליכים שבסטארט אפ העסקי לסטארט אפ החברתי באופן שיאפשר את פעילות המיזם החברתי תחת המעטה העסקי כך שהפעילות העסקית תהיה בפועל שירות עסקי הניתן למיזם חברתי ובאופן זה ניתן לתת לשני המיזמים להיות קשורים ביניהם. יתכן, שלצורך ניהול המיזם החברתי באופן פעיל יהיה עדיין צורך להקים עמותה אולם הקשר העסקי בין העמותה לבין הסטארט אפ העסקי ניתן להגדרה מראש וכך ניתן במקביל גם להפריד את הרשויות בין שני סוגי המיזמים וגם במקביל להפעיל אותם זה לצד זה ולבנות להם תוכנית עסקית אחודה.


 
ליצירת קשר בנושא פיתוח עסקי, כתיבת תוכנית עסקית או יעוץ עסקי
 
אייל כוכבא
050-9375123
eyal@business-plan.co.il

המרכז לתכנון עסקי כל הזכויות שמורות ©  1999-2014

 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים